Beperking van aansprakelijkheid

  • Het bedrijf stelt alles in het werk om nauwkeurige en ononderbroken Service en alle onvoorziene problemen met de Service oplossen, indien deze zich voordoen. Het bedrijf is echter niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade, winstderving of andere negatieve gevolgen die verband houden met het gebruik van de service.

Opschorting van de service

  • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de service aan een gebruiker op te schorten zonder opgaaf van reden.

Terugbetaling

  • In het geval dat de Gebruiker niet tevreden is met de kwaliteit van de door het Bedrijf geleverde service, garanderen wij een terugbetaling. Houd er rekening mee dat volledige onvoorwaardelijke terugbetaling mogelijk is binnen 30 dagen na de datum van betaling. Als u een terugbetaling wilt aanvragen, schrijft u naar het ondersteuningsteam (zie Contact)

Vertrouwelijkheid van registratie-informatie

  • Het bedrijf maakt geen persoonlijke informatie die door de gebruiker bij registratie is verstrekt aan derden bekend, behalve voor het leveren van de gevraagde service. Wanneer een gebruiker met de servicesite werkt, wordt ook informatie over de pagina's van de site die door de gebruiker zijn bezocht, geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt om de functionaliteit van de Dienst te verbeteren. Meer gedetailleerde informatie over hoe het bedrijf de persoonlijke gegevens van de gebruiker beveiligt, is beschikbaar in Privacybeleid.
< h2>Cookies
  • Cookies worden gebruikt door de Service voor identificatie en authenticatie van gebruikers.
Loading...