Dostupnost

všechny termíny | Blog | FAQ

Dostupnost webu ukazuje, zda je web přístupný z internetu.Tento termín se týká také přístupu k serveru, databázi nebo jiné entitě. Vzhledem k tomu, že všechny objekty v internetu jsou založeny na komlikované infrastruktuře, nemůže být nic dostupné vždy. Otázkou je, jak to měřit, co je normální a zda to přesto můžeme ovlivnit. Měření dostupnosti je spojeno s pojmy UptimeDowntime, které ukazují, jak dlouho je web nedostupný. Tyto hodnoty však nemohou vytvořit úplný obraz situace. Příčin nedostupnosti může být mnoho - problémy se serverem nebo připojením, chyba aplikace, přetížení webu a podobně. Abychom se výpadkům vyhnuli nebo je zkrátili, je třeba na web dohlížet a analyzovat chyby, pokud k nim dojde. Pro tyto účely existují speciální monitorovací nástroje, které pomáhají zvýšit dostupnost webu, shromažďují statistiky a poskytují potřebné informace o chybách pro rychlou opravu. Tyto nástroje se nazývají Služby monitorování webových stránek.

Loading...