Nástroj pro kontrolu portů

Working with web servers and web hostings the webmaster must know how to check a particular port for availability. This requires using additional tools. The ping command is typically used for basic server reachability testing. But this utility works with ICMP packets. So it is impossible to check access for a specific port with it. Or the web resource may block the response to ICMP packets for security reasons.

Základy kontroly otevřených portů

Každé zařízení a webové stránky na internetu mají svou vlastní IP adresu. Na jednom serveru však může běžet více síťových aplikací současně. Existuje například internetový server s IP adresou. Obsahuje: webový server, poštovní server, FTP server. Jak se můžeme ujistit, že můžeme kontaktovat poštovní server? K tomu slouží port. A pokud zkontrolujete stav portu, budete schopni identifikovat dostupnost síťových aplikací a celkovou dostupnost serveru.

Zjednodušeně řečeno, když se pokusíte otestovat port, odešlete stejný požadavek jako ping, pouze skenuje přístup ke konkrétnímu portu. A jak bylo zmíněno, když se pokusíte zkontrolovat port, můžete také zkontrolovat API nebo software pomocí tohoto portu. Takže v zásadě, když je ke skenování portu použit nástroj pro kontrolu portu a odešle požadavek, tento software odpovídá nástroji odpovědí. A umožňuje nejen testovat dostupnost, ale také rychlost odezvy a další metriky v závislosti na použitém nástroji.

Efektivní způsoby, jak zkontrolovat, zda je port otevřený

Jeden z nejzřejmějším způsobem pro zkušené webmastery, jak zkontrolovat port konkrétního serveru, je použití příkazu telnet network. Dnes je však nástroj pro skenování portů k dispozici pouze v Terminálu na systémech Linux a ve výchozím nastavení není k dispozici ve Windows. Chcete-li ke kontrole portů použít telnet skener, musí být tato součást nainstalována dodatečně.

Další způsob testování portu serveru nebo jiného webového zdroje je pomocí specializovaného softwaru nebo, což je mnohem pohodlnější, prostřednictvím online služeb . A na internetu můžete snadno najít užitečný nástroj k vyhledání a testování dostupnosti konkrétního portu webového serveru. Například nástroj pro kontrolu portů na platformě pro monitorování webových stránek Host Tracker.

Tato služba umožňuje testovat stabilitu a dostupnost připojení portů a poskytuje uživatelům mnoho užitečných informací. S ním budete moci přistupovat k portu a pochopit, zda jsou porty otevřené nebo ne, a najít příčinu nedostupnosti webového zdroje souvisejícího s tímto portem.

Proč je důležité port kontrolovat. otevřený stav

Účelem kontroly otevřených portů a skenování sítě je určit organizaci systému IP adres, hostitelských bodů a různých portů, aby bylo možné správně lokalizovat otevřené nebo zranitelné servery a úroveň zabezpečení . Procedura otevřeného portu sítě i kontroly odhalí, zda mezi webovým serverem a hardwarem uživatele existuje bezpečnostní služba, jako je brána firewall.

K identifikaci otevřených portů v síti je také zapotřebí skenování dostupnosti portů. umožnit neoprávněný přístup. Je důležité si uvědomit, že jak správci IT, tak kyberzločinci mohou používat nástroj pro kontrolu sítě a otevřených portů ke kontrole bezpečnostních politik, identifikaci zranitelností a zneužití potenciálních slabin, aby získali přístup k webovému zdroji.

Otevřené porty. indikují, že cílový web, server nebo síť aktivně přijímá připojení nebo datagramy a odesílá pakety zpět, čímž potvrzuje, že čekají na přenos dat. Také to naznačuje, že používají službu používanou pro kontrolu mého portu skenování (obvykle TCP nebo UDP).

Hlavním cílem skenování jsou obvykle různé způsoby, jak zkontrolovat, zda je port otevřený nebo zablokovaný. hackeři je mohou využít k útoku. Úkolem správců IT je zase pokusit se zablokovat otevřené porty pomocí softwaru brány firewall nebo systémových pravidel a zabezpečit je, aniž by omezovali přístup legitimním uživatelům.

Tvoří se číslo portu v kombinaci s IP adresou. důležité informace, které ukládá každý ISP za účelem plnění požadavků. Porty od 0 do 1023 jsou široce známé. Jsou navrženy tak, aby mohly používat internet prostřednictvím počítače nebo jakéhokoli jiného zařízení, ačkoli mohou provádět i specializované úkoly. Spravuje je Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Je také důležité znát následující porty, které se neustále používají:

  • 20 (UDP) podporuje protokol přenosu souborů (FTP) používaný k přenosu dat.
  • 22 (TCP) podporuje protokol SSH (Secure Shell Protocol) pro bezpečné přihlášení, přenos dat a přesměrování portů.
  • 53 (UDP) je vyhrazeno systému DNS (Domain Name System) k transformaci doménových jmen na adresy IP a zpět .
  • 80 (TCP) je vyhrazeno pro protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pro internetové služby.

Porty 1024 až 49151 jsou označeny jako „registrované“ “, což znamená, že tyto porty jsou rezervovány různými softwarovými společnostmi. A 49151 až 65536 jsou dynamické a soukromé porty, které může používat téměř každý.

Loading...