Doba provozu odpovídá době, kdy je stránka přístupná z internetu. Opačný výraz – doba výpadku – ukazuje, jak dlouho stránka nefungovala po určitou dobu. Doba provozu se obvykle měří v procentech a pro časové období je zvolen rok. Procenta v průběhu roku lze snadno převést na časové hodnoty. Některé typické hodnoty doby provozuschopnosti a odpovídající období nedostupnosti během roku jsou uvedeny zde:

90 % – 876 hodin

99 % – 87 hodin, 36 minut

99,9 % – 8 hodin, 45 minut, 36 sekund

99,99 % – 52 minut, 34 sekund

Takže vysoká doba provozuschopnosti je opravdu důležitá. I když se zdá, že 99% je dost vysoká hodnota - odpovídá to několikadennímu výpadku. Pokud se to stane za sebou, může dojít ke ztrátě mnoha klientů. Hodnota dostupnosti je obvykle garantována webhostingem, kde je web hostován. Monitorování webových stránek vám může pomoci zvýšit dobu provozuschopnosti a zkontrolovat, zda je hodnota deklarovaná hostitelskou společností skutečná.

Loading...