Nástroj pro testování výkonu a dostupnosti webového serveru

Výkon webového serveru je zásadní pro stabilitu webového projektu. A webmasteři potřebují mít k dispozici ty nejlepší nástroje, aby to mohli automaticky, pravidelně a z různých míst testovat.

Základy testování výkonu webového serveru

Výkon webové stránky nebo webového serveru lze testovat ve skutečnosti ve třech různých režimech – v normálním stavu, při zátěži a v reálném čase. A pokud jsou první dvě testovací metody prováděny před spuštěním webového serveru nebo po aktualizaci serverového softwaru, pak je poslední typ testování nezbytný pro vyřešení každodenních úkolů webmastera a rychlou reakci na vznikající problémy.

Základní testování přístupnosti serveru zpravidla zahrnuje diagnostiku přístupnosti pomocí testu HTTP. V závislosti na stavu odpovědi serveru nebo stavu odpovědi HTTP může webmaster určit přibližný rozsah hledání zdroje problémů s přístupem na server. Za tímto účelem webmaster obvykle používá různé nástroje nebo některé služby k odeslání požadavku HTTP online. A výkonná sada nástrojů s kontrolou stavového kódu HTTP, jako je HostTracker, je v tomto ohledu obvykle velmi užitečná.

A testování serveru při vysoké zátěži nebo při normální zátěži je v podstatě stejné. Jediný rozdíl je v tom, že je lepší provést test předtím, než začnete používat webový zdroj. Pomůže to předejít případným problémům.

Proč je důležité testovat HTTP servery

Jak již bylo řečeno, kontrola stavu HTTP webového serveru nebo webu je opravdu užitečná při řešení problémů s dostupností. Většinu času, pokud je webová stránka nedostupná z důvodu poruchy serveru, stav webové stránky zobrazuje chybový kód, který poskytuje vodítko, kde hledat zdroj. Jednoduše řečeno, webmaster bude moci odesílat požadavky HTTP a číst odpovědi HTTP z hostingu itelf.

Jak již bylo řečeno, užitečný nástroj pro testování zátěže HTTP, jako je HostTracker, poskytne uživateli mnohem více informací o stavu webu. Takový nástroj pomůže přesně vypořádat se s rutinami monitorování webových stránek a co nejdříve opravit různé vyskytující se problémy.

Je to velmi užitečné, protože při testování rychlosti zatížení HTTP stráví webmaster méně času hledáním příčiny. A stejným způsobem budou uživatelé moci rychle přistupovat k webové stránce nebo serveru poté, co selže. Takže když mluvíme velmi jednoduchými slovy, doba provozu webových stránek nebo webových zdrojů se sníží méně.

Loading...