Beschikbaarheid

alle voorwaarden | bloggen | FAQ

Availability of a site shows if a site is accessible from the Internet. Deze term gaat ook over toegang tot een server, database of andere entiteit. Aangezien alle objecten in het internet gebaseerd zijn op gecomliceerde infrastructuur, kan niets altijd beschikbaar zijn. De vraag is hoe we het moeten meten, wat normaal is en of we het toch mogen beïnvloeden. Het meten van beschikbaarheid hangt samen met termen Uptime enDowntime, die aangeven hoe lang een site niet beschikbaar is. Deze waarden geven echter geen volledig beeld van de situatie. Er kunnen vele redenen voor onbeschikbaarheid zijn - server- of verbindingsproblemen, toepassingsfouten, overbelasting van de site enzovoort. Om storingen te voorkomen of te verkorten, is het nodig de site te bewaken en de fouten te analyseren, als ze zich voordoen. Voor deze doeleinden zijn er speciale monitoring tools, die helpen om de beschikbaarheid van de site te verhogen, statistieken te verzamelen en de nodige informatie over de fouten te verstrekken voor een snelle reparatie. Deze tools wordenWebsite Monitoring diensten genoemd.

Loading...