Dostępność strony pokazuje, czy dana strona jest dostępna z Internetu. Pod tym pojęciem kryje się również dostęp do serwera, bazy danych lub innego podmiotu. Ponieważ wszystkie obiekty w Internecie oparte są na skomlikowanej infrastrukturze, nic nie może być dostępne zawsze. Pytanie jak to mierzyć, co jest normą i czy w ogóle możemy na to wpływać. Z pomiarem dostępności wiążą się pojęcia Uptime oraz Downtime,które pokazują, jak długo dana strona jest niedostępna. Jednak te wartości nie mogą stworzyć pełnego obrazu sytuacji. Przyczyn niedostępności może być wiele - problemy z serwerem lub połączeniem, błąd aplikacji, przeciążenie strony itp. Aby uniknąć lub skrócić czas awarii, należy nadzorować stronę i analizować błędy, jeśli się zdarzają. Do tych celów służą specjalne narzędzia monitorujące, które pomagają zwiększyć dostępność serwisu, zbierają statystyki i dostarczają niezbędnych informacji o błędach w celu ich szybkiej naprawy. Narzędzia te nazywane są usługami monitoringu stron internetowych.

Loading...