Co znamená zpráva stavového kódu HTTP?

Publikováno: Alex Shashenko 2023-10-18 všechny články | Glosář | FAQ

Každý uživatel internetu a každý webmaster se alespoň jednou v životě setkal se stavem kódu HTTP místo webové stránky. Tyto kódy jsou v podstatě zprávy o aktuálním stavu serveru a mohou hodně napovědět o situaci s webovou stránkou nebo se samotným serverem. Pokud tedy správce webu rozumí významu kódu odpovědi na webový požadavek, bude schopen přesně diagnostikovat příčinu problému a bez problémů ji na straně serveru odstranit.

Pro webmastery je velmi důležité, aby také pochopili, jak zprávy stavového kódu webu ovlivňují uživatele a jak tyto problémy co nejdříve řešit. Zejména je velmi důležité, aby webmasteři rozuměli významu jednotlivých zobrazených kódů a tomu, co znamenají pro klientskou stranu (uživatele), když se s takovými problémy setkají bez ohledu na to, kde je příčina problému.

Co je to kód odezvy

co je kód odezvy

Kódy odezvy webu, známé také jako kódy HTTP, stavové kódy apod., jsou základní formou odpovědi na požadavky zaslané klientem (obvykle uživatelem webové stránky) serveru. Jedná se o zprávy s trojmístnými čísly určené ke sdělení informací o výsledku požadavku, neboli v podstatě o stavové zprávy. Tyto stavové kódy požadavků informují klienta nebo správce webu, který provádí diagnostiku, o aktuálním stavu zdroje a případných kořenech vyskytujících se problémů, pokud nějaké existují.

Tyto servisní zprávy jsou rozděleny do pěti samostatných skupin, které představují kategorii významu stavového kódu a závažnosti stavu webového zdroje. Tyto kódy tak umožňují správci webu určit, o jaký případ se jedná, a najít způsob, jak jej napravit. Tyto kódy tedy v podstatě umožňují efektivní řešení různých scénářů při provozu a vývoji webových zdrojů, jako jsou weby, servery a aplikace.

Pokud pracujete jako webmaster a víte, co ten či onen stavový kód webu popisuje, budete schopni určit, co se na serveru stalo, jak byla špatně ošetřena vnitřní struktura nebo kód, případně jaká situace nastala při migraci nebo aktualizaci. Vše bude záviset na číslicích, které byly uvedeny v hlášení o chybovém kódu serveru, a vy budete moci situaci snadno vyřešit.

Například odpověď s kódem 404 nebo chybová zpráva ‘Not Found’ ukazuje, že požadovaný objekt nebo adresa URL v systému souborů serveru neexistuje. Tato zpráva se obvykle objeví, když něco na serveru chybí nebo bylo změněno jeho místo uvnitř struktury složek. Taková situace se často stává u webu, který právě dokončil migraci z hostitele na hostitele.

Na druhé straně se často objevuje jiný kódový stav 502 nebo ‘Bad Gateway’, který popisuje situaci, kdy je’něco špatně se síťovým připojením. Obvykle tento kód odpovědi serveru sděluje klientovi (uživateli) a správci webu, že server a webové stránky se aktualizují, migrují, jsou v údržbě nebo dochází k vážnému zatížení sítě.

Třídy stavových kódů odpovědí

třídy stavových kódů odezvy

Jak existuje široká škála stavů na straně serveru, existuje i stejně velký počet zpráv o stavových kódech serveru, které popisují každý z těchto stavů v seznamu. Tato hlášení jsou čistě diagnostická a je’nezbytné pochopit, jak fungují, co popisují a jak mohou pomoci při hledání příčin různých problémů. 

Seznam stavových kódů začíná na čísle 100 a končí na čísle 599, proto by bez systematického přístupu mohlo být opravdu těžké je všechny rozlišit. Proto jsou všechny kódy seskupeny do pěti kategorií podle typů stavových kódů, z nichž každá obsahuje 100 kódů.

První kategorie v rozsahu 100 až 199 se týká běžného provozu serveru nebo drobných problémů, které nemají vliv na běžný provoz. Druhá skupina, v rozsahu od 200 do 299, se týká drobných problémů, které ovlivňují chod serveru, obvykle jde o drobné chyby, zpomalení nebo zpoždění. 

Třetí kategorie je již závažná - hlášení s čísly 300 až 399 se týkají chybně umístěného nebo chybějícího obsahu nebo změn ve vnitřní struktuře složek serveru. Čtvrtý seznam s chybovými stavovými kódy od 400 do 499 se týká problémů na straně uživatele nebo klienta a síťových problémů. A poslední, nikoliv však nejmenší skupina, pátá, se týká závažných problémů souvisejících se serverem a pohybuje se v rozmezí 500 až 599.

Význam stavového kódu 1xx - informační odpověď

Tato kategorie je čistě informační, přesně jak napovídá její název. Zprávy s čísly v tomto rozsahu obvykle znamenají, že odeslání zpětné odpovědi na akci uživatele'probíhá tak, jak má, ale z toho či onoho důvodu dochází ke zpoždění. Obvykle se nejedná o nic závažného, co by bylo v nepořádku na serveru nebo samotném zdroji, ale spíše o téměř nepostřehnutelné drobné problémy, jako jsou malá zpomalení při načítání obsahu a podobně.

Často je uživatelé jednoduše nevidí, protože se objevují na pozadí (v logách) a po nějaké době se vše normálně dokončí. Překvapivě do tohoto rozsahu nepatří stavová hlášení, která popisují běžný provoz webu - ta jsou zahrnuta až ve druhé skupině.

Stavový kód 2xx znamená - úspěšné zpracování požadavku

Tento seznam obsahuje kódy úspěšného dokončení. Tato skupina se zobrazí, pokud zpracování akce klienta (uživatele) proběhlo úspěšně, ale došlo k chybám nebo zpoždění, které ovlivnily celkový výkon. Typicky se takové zprávy hlášení objevují v protokolech, když je obsah předimenzovaný, chybí, je poškozený nebo byl během zpracování přesunut. Pro webmastery jsou takové kódy známkou problematického obsahu, který ovlivňuje výkonnost zdroje’a uživatelský komfort. V ideálním případě je třeba tyto chyby sledovat, aby byl obsah webu udržován v dobře udržovaném stavu a optimální velikosti, aby nenarušoval bezproblémový uživatelský zážitek poskytovaný webovým zdrojem.

Význam stavového kódu 3xx - přesměrování na straně serveru

Tato kategorie zahrnuje hlášení, která informují uživatele a správce webu o změnách ve vnitřní struktuře serveru a o následujícím úspěšném či neúspěšném přesměrování. Výskyt hlášení s některým z čísel v této oblasti ukazuje, že požadovaný prostředek byl v rámci souborového systému serveru přesunut, zcela odstraněn nebo se jinak stal pro klienta (uživatele) nedostupným. Často se takové hlášení uživateli zobrazí, pokud byla aktualizována nebo zcela změněna struktura souborů webového prostředku, včetně migrace z hostitele na hostitele bez řádné konfigurace.

Význam stavového kódu 4xx - chyby a omyly na straně uživatele

Skupina zpráv, které indikují problémy s uživatelskými akcemi, nesprávné pokyny nebo problémy se sítí. Ve skutečnosti se jedná o nejčastější skupinu, se kterou se uživatelé setkávají. A nejčastěji se vyskytuje 400 ‘Bad Request’, která označuje nesprávně zadanou adresu url nebo umístění souboru. Do této skupiny patří také případy, kdy se uživatel pokouší získat přístup k částem zdroje, které vyžadují další práva nebo oprávnění, včetně oblastí, které jsou zakázány komukoli jinému než správcům webu nebo administrátorům. Do této skupiny patří také síťové problémy na straně klienta, včetně timeoutu (kód 408) způsobeného problémy mezi klientem (uživatelem) a serverem.

Význam stavového kódu 5xx - chyby a problémy na straně serveru

Stavové zprávy v této skupině představují problémy na straně serveru a informují uživatele a správce webu o tom, že server není schopen zpracovat akce z důvodu interních nebo externích problémů. Chybová hlášení v této skupině obvykle označují závažné problémy s hardwarem nebo softwarem serveru a také problémy s celkovou stabilitou a provozem serveru. Kromě toho tyto kódy informují webmastery o různých škodlivých aktivitách, síťových problémech, problémech s kódem webových zdrojů a chybné konfiguraci softwaru. Díky tomu mohou tato upozornění pomoci správcům webových stránek diagnostikovat a řešit celou řadu problémů, od nízké paměti serveru nebo přetížené šířky pásma až po útoky DDoS a nestabilní síťové uzly.

Jak získat zprávu s kódem odpovědi

jak získat zprávu s kódem odpovědi

Existují tři zřejmé způsoby, jak získat zprávu o kódu stavu požadavku. Prvním je získat zprávu přímo z webového zdroje tím, že se k němu pokusíte přistoupit pomocí prohlížeče nebo aplikace. Někdy ji můžete získat místo návštěvy webového zdroje. Druhým způsobem, pokud jste’správce webu s plnými přístupovými právy, je prohledat protokoly v případě, že se něco stalo. Tento způsob je však také nespolehlivý, pokud potřebujete přesnou metodu zjištění kódu odezvy webu pro diagnostiku. Pokud totiž nezkontrolujete aktuální stav webových stránek ručně, nezobrazí se’to.

Jelikož jsou první a druhá metoda považovány za nespolehlivé, existuje třetí způsob, jak zjistit chybový kód - neustálé sledování webových stránek pomocí vhodných nástrojů určených pro kontrolu chybových odpovědí HTTP. Můžete například použít platformu HostTracker a získat všechny typy stavových kódů buď ručně, nebo automaticky. Tato sada nástrojů pro monitorování webových stránek má kontrolní nástroje, které zpracovávají požadavky HTTP na webový zdroj a získávají zprávu v podobě chybového kódu. Je snadno použitelný a přístupný i pro začátečníky, ale výrazně pomáhá při řešení různých problémů souvisejících s těmito kódy, které kontroly obdrží od serveru.

FAQ

Co je to stavový kód

Zásadně je kód odezvy webu neboli stavový kód diagnostickou zprávou ze serveru. Informuje klienta (zařízení uživatele’nebo diagnostický nástroj správce webu’o stavu webového zdroje, především - serveru. Odborně řečeno, je to kód, který informuje o odezvě serveru na akce klienta. Pracuje s protokolem HTTP a obsahuje konkrétní číslo v rozsahu 100 až 599, které udává stav zpracování požadavku. A pokud během zpracování dojde k nějakým problémům, tento kód poukáže na příčinu problému a pomůže při jeho řešení.

Tagy: usecase

O autorovi

Oleksii Shashenko
Ředitel pro komunikaci a technologie společnosti HostTracker. Alex je součástí týmu od počátků společnosti. Jeho práce se zaměřuje na business reporting, analýzu databázových statistik a správu systému. Alex se také stará o komunikaci s vývojovým týmem a
Loading...