Wat betekent het HTTP-statuscodebericht?

Gepubliceerd: Alex Shashenko 2023-10-18 alle artikelen | Woordenlijst | FAQ

Elke internetgebruiker en elke webmaster heeft minstens één keer in zijn leven een HTTP-codestatus gezien in plaats van de webpagina. Die codes zijn feitelijk berichten over de huidige status van de server en kunnen veel vertellen over de situatie met de webpagina of met de server zelf. Als een webmaster de betekenis van de responscode voor webverzoeken begrijpt, kan hij daarom een nauwkeurige diagnose stellen van de oorzaak van het probleem en dit probleemloos aan de serverzijde oplossen.

Het is van groot belang dat webmasters ook begrijpen hoe webstatuscodeberichten de gebruikers beïnvloeden en hoe ze deze problemen zo snel mogelijk kunnen aanpakken. In het bijzonder is het voor webmasters van groot belang om de betekenis van elke weergegeven code te begrijpen en wat dit voor de clientzijde (gebruikers) betekent wanneer zij dergelijke problemen tegenkomen, ongeacht waar de oorzaak van het probleem ligt.

Wat is een responscode

wat is een responscode

Webresponscodes, ook bekend als HTTP-codes, statuscodes enzovoort, zijn de basisvorm van het reageren op verzoeken die door de client (meestal door websitegebruiker) naar de server worden verzonden. Dit zijn berichten met driecijferige nummers die zijn bedoeld om informatie over het verzoekresultaat over te brengen, of, in principe, statusrapporten. De statuscode van deze verzoeken vertelt de klant of de webmaster die de diagnose uitvoert, over de huidige status van de bron en de mogelijke oorzaak van de voorkomende problemen, als die er zijn.

Deze serviceberichten zijn onderverdeeld in vijf afzonderlijke groepen die een categorie van statuscodebetekenissen en de ernst van de status van de webbronnen vertegenwoordigen. Op deze manier kunnen de webmasters met deze codes de zaak vaststellen en een manier vinden om deze op te lossen. Daarom maken deze codes in principe een efficiënte oplossing mogelijk van verschillende scenario's in de werking en ontwikkeling van webbronnen zoals sites, servers en applicaties.

Als u als webmaster werkt en weet wat de ene of de andere webstatuscode beschrijft, kunt u vaststellen wat er op de server is gebeurd, hoe er met de interne structuur of code verkeerd is omgegaan, of welke situatie zich heeft voorgedaan tijdens de migratie of update. Het zal allemaal afhangen van de cijfers die vermeld zijn in het serverfoutcoderapport, en u zult de situatie eenvoudig kunnen oplossen.

Bijvoorbeeld het 404-codeantwoord of 'Niet gevonden' foutmelding geeft aan dat het gevraagde object of de gevraagde URL niet bestaat in het serverbestandssysteem. Dit bericht verschijnt meestal als er iets op de server ontbreekt of als de plaats in de mapstructuur is gewijzigd. Een dergelijke situatie komt vaak voor bij een site die net een host-naar-host-migratie heeft afgerond.

Aan de andere kant is een andere codestatus die vaak verschijnt 502 of ‘Bad Gateway’ dat beschrijft de situatie waarin er iets mis is met de netwerkverbinding. Meestal vertelt deze serverreactiecode de klant (gebruiker) en de webmaster dat de server en website worden bijgewerkt, gemigreerd, onder onderhoud zijn of dat er sprake is van ernstige netwerkbelasting.

Reactiestatuscodeklassen

responsstatuscodeklassen

Aangezien er een breed scala aan serverstatussen bestaat, is er evenveel als hetzelfde grote aantal serverstatuscoderapporten die elk van deze statussen in de lijst beschrijven. Deze rapporten zijn puur diagnostisch en het is essentieel om te begrijpen hoe ze werken, wat ze beschrijven en hoe ze kunnen helpen bij het vinden van de oorzaak van verschillende problemen. 

De statuscodelijst begint bij 100 en eindigt bij 599. Daarom kan het heel moeilijk zijn om ze allemaal van elkaar te onderscheiden zonder de systematische aanpak. Daarom zijn alle codes gegroepeerd in vijf categorieën op codestatustype, met elk 100 codes.

De eerste categorie, variërend van 100 tot 199, verwijst naar de normale werking van de server of kleine problemen die de normale werking niet beïnvloeden. De tweede groep, variërend van 200 tot 299, verwijst naar kleine problemen die van invloed zijn op de server, meestal kleine fouten, vertragingen of vertragingen. 

De derde categorie is al een serieuze categorie: rapporten met nummers van 300 tot 399 gaan over misplaatste of ontbrekende inhoud of veranderingen in de interne mapstructuur van de server. De vierde lijst met statuscodefouten van 400 tot 499 verwijst naar problemen aan de gebruikers- of clientzijde en netwerkproblemen. En de laatste, maar niet de minste, groep, de vijfde, verwijst naar ernstige servergerelateerde problemen en varieert van 500 tot 599.

1xx statuscodebetekenissen - informatief antwoord

Deze categorie is puur informatief, zoals de naam doet vermoeden. Berichten met cijfers in dit bereik betekenen meestal dat het terugsturen van het antwoord op de actie van de gebruiker naar behoren verloopt, maar dat er om de een of andere reden vertragingen optreden. Meestal is er niets ernstigs mis met de server of de bron zelf, maar eerder bijna onmerkbare kleine problemen, zoals kleine vertragingen bij het laden van inhoud en dergelijke.

Gebruikers zien ze vaak gewoon niet, omdat ze op de achtergrond verschijnen (in de logs), en na een tijdje is alles normaal voltooid. Verrassend genoeg omvat dit bereik niet de statusrapporten die de normale werking van de site beschrijven - het is alleen opgenomen in de tweede groep.

2xx statuscode betekenis - succesvolle verwerking van het verzoek

Dit is de lijst met succesvolle voltooiingscodes. Deze groep verschijnt wanneer de verwerking van de clientactie (gebruikersactie) is geslaagd, maar er fouten of vertragingen zijn opgetreden die de algehele prestaties beïnvloeden. Normaal gesproken verschijnen dergelijke rapportberichten in logboeken wanneer de inhoud te groot is, ontbreekt, beschadigd is of tijdens de verwerking is verplaatst. Voor webmasters zijn dergelijke codes een indicatie van problematische inhoud die de prestaties en gebruikerservaring van de bron beïnvloedt. Idealiter moeten deze fouten worden gecontroleerd om de inhoud van de site in een goed onderhouden staat van optimale grootte te houden en de soepele gebruikerservaring van de webbron niet te verstoren.

3xx statuscode betekenis - omleidingen aan de serverzijde

Deze categorie omvat rapportberichten die de gebruiker en de webmaster op de hoogte stellen van wijzigingen in de interne serverstructuur en de volgende omleiding, succesvol of niet. Het verschijnen van een rapport met een van de nummers in dit gebied geeft aan dat de opgevraagde bron binnen het serverbestandssysteem is verplaatst, volledig is verwijderd of anderszins niet meer beschikbaar is voor de client (gebruiker). Vaak ziet de gebruiker een dergelijk rapport wanneer de bestandsstructuur van de webbron is bijgewerkt of volledig is gewijzigd, inclusief host-naar-host-migratie zonder de juiste configuratie.

4xx statuscode betekenis - fouten en vergissingen aan de gebruikerszijde

Een groep berichten die problemen met gebruikersacties, onjuiste instructies of netwerkproblemen aangeven. In feite is het de meest voorkomende groep waarmee gebruikers te maken krijgen. En de meest voorkomende is 400 'Bad Request', wat een onjuist opgegeven URL-adres of bestandslocatie aangeeft. Deze groep omvat ook gevallen waarin een gebruiker toegang probeert te krijgen tot delen van de bron waarvoor aanvullende rechten of machtigingen vereist zijn, inclusief gebieden die voor anderen dan webmasters of beheerders verboden zijn. Deze groep omvat ook netwerkproblemen aan de clientzijde, waaronder een time-out (code 408) veroorzaakt door problemen tussen de client (gebruiker) en de server.

5xx statuscode betekenis - fouten en problemen aan de serverzijde

Statusberichten in deze groep vertegenwoordigen problemen aan de serverzijde en informeren gebruikers en webmasters dat de server geen acties kan verwerken vanwege interne of externe problemen. Foutrapporten in deze groep duiden doorgaans op ernstige problemen met de serverhardware of -software, evenals op problemen met de algemene stabiliteit en werking van de server. Bovendien informeren deze codes webmasters over verschillende kwaadaardige activiteiten, netwerkproblemen, problemen met webbroncodes en verkeerde softwareconfiguraties. Als gevolg hiervan kunnen deze waarschuwingen webbeheerders helpen bij het diagnosticeren en oplossen van een breed scala aan problemen, van weinig servergeheugen of overbelaste bandbreedte tot DDoS-aanvallen en onstabiele netwerkknooppunten.

Hoe u een antwoordcodebericht ontvangt

hoe u een antwoordcodebericht kunt krijgen

Er zijn drie voor de hand liggende manieren om een verzoekstatuscodebericht te ontvangen. Ten eerste moet u het rapport rechtstreeks van de webbron ophalen door te proberen er toegang toe te krijgen met een browser of via een applicatie. Soms kunt u het verkrijgen in plaats van de webbron te bezoeken. De tweede methode is, als u een webmaster bent met volledige toegangsrechten, door de logbestanden te zoeken voor het geval er iets gebeurt. Maar deze manier is ook onbetrouwbaar als u een nauwkeurige methode nodig heeft om een webresponscode voor diagnostiek te vinden. Omdat er geen huidige websitestatus wordt weergegeven als u deze niet handmatig controleert.

Aangezien de eerste en de tweede methode als onbetrouwbaar worden beschouwd, is er een derde manier om een foutstatuscode te verkrijgen: constante websitemonitoring met de juiste tools die zijn bedoeld voor het controleren van HTTP-reactiefouten. U kunt het HostTracker-platform bijvoorbeeld gebruiken om handmatig of automatisch allerlei soorten codestatusberichten te ontvangen. Deze toolkit voor websitemonitoring beschikt over controletools die HTTP-verzoeken aan de webbron verwerken en ontvangt het rapport in de vorm van de foutcode. Het is gemakkelijk te gebruiken en toegankelijk, zelfs voor beginners, maar het helpt enorm bij het oplossen van verschillende problemen die verband houden met de codes die cheques ontvangen van de server.

Veelgestelde vragen

Wat is een statuscode

In principe is de webresponscode of statuscode het diagnostische rapport van de server. Het vertelt de client (het apparaat van de gebruiker of het diagnostische hulpprogramma van de webmaster) over de status van de webbron, voornamelijk de server. In technische termen gesproken: het is een code die rapporteert over de reactie op de acties van een client vanaf de server. Het werkt met het HTTP-protocol en bevat een specifiek nummer tussen 100 en 599 dat de verwerkingsstatus van het verzoek aangeeft. En als er problemen optreden tijdens de verwerking, verwijst deze code naar de oorzaak van het probleem om te helpen bij het oplossen van het probleem.

Labels: usecase

Over de auteur

Oleksii Shashenko
Chief Communications and Technology Officer van HostTracker. Alex maakt al sinds het begin van het bedrijf deel uit van het team. Zijn werk richt zich op bedrijfsrapportage, analyse van databasestatistieken en systeembeheer. Alex verzorgt ook de communica
Loading...