Co oznacza komunikat z kodem stanu HTTP?

Opublikowany: Alex Shashenko 2023-10-18 wszystkie artykuły | Słowniczek | Często zadawane pytania

Każdy użytkownik Internetu i każdy webmaster przynajmniej raz w życiu widział zamiast strony internetowej status kodu HTTP. Kody te są w zasadzie wiadomościami o aktualnym stanie serwera i mogą wiele powiedzieć o sytuacji na stronie internetowej lub na samym serwerze. Dlatego też, jeśli webmaster zrozumie znaczenie kodu odpowiedzi na żądanie internetowe, będzie w stanie precyzyjnie zdiagnozować przyczynę problemu i bez problemu go naprawić po stronie serwera.

Dla webmasterów bardzo ważne jest również zrozumienie, w jaki sposób komunikaty z kodem stanu sieci wpływają na użytkowników i jak najszybciej rozwiązać te problemy. Szczególnie ważne jest, aby webmasterzy zrozumieli znaczenie każdego wyświetlanego kodu i jego znaczenie dla klienta (użytkowników), gdy napotkają takie problemy, niezależnie od tego, gdzie leży źródło problemu.

Co to jest kod odpowiedzi

co to jest kod odpowiedzi

Ponieważ istnieje szeroki zakres statusów po stronie serwera, istnieje równie duża liczba raportów z kodami stanu serwera, które opisują każdy z tych statusów na liście. Raporty te mają charakter czysto diagnostyczny i ważne jest, aby zrozumieć, jak działają, co opisują i w jaki sposób mogą pomóc w znalezieniu źródła różnych problemów. 

Lista kodów stanu zaczyna się od 100 i kończy na 599, dlatego też rozróżnienie ich wszystkich bez systematycznego podejścia może być naprawdę trudne. Dlatego wszystkie kody są pogrupowane w pięć kategorii według typów statusu kodów, po 100 kodów każda.

Pierwsza kategoria, mieszcząca się w przedziale od 100 do 199, odnosi się do normalnego działania serwera lub drobnych problemów, które nie wpływają na normalne działanie. Druga grupa, mieszcząca się w przedziale od 200 do 299, odnosi się do drobnych problemów wpływających na serwer, zazwyczaj małych błędów, spowolnień lub opóźnień. 

Trzecia kategoria jest już poważna - raporty o numerach od 300 do 399 dotyczą źle umieszczonej lub brakującej zawartości lub zmian w wewnętrznej strukturze folderów serwera. Czwarta lista z błędami kodów stanu od 400 do 499 odnosi się do problemów po stronie użytkownika lub klienta oraz problemów z siecią. I ostatnia, ale nie najmniej ważna grupa, piąta, odnosi się do poważnych problemów związanych z serwerem i waha się od 500 do 599.

Znaczenie kodów stanu 1xx - odpowiedź informacyjna

Ta kategoria ma charakter wyłącznie informacyjny, jak sugeruje jej nazwa. Wiadomości z liczbami z tego zakresu zazwyczaj oznaczają, że odesłanie odpowiedzi na działanie użytkownika przebiega tak, jak powinno, ale z tego czy innego powodu występują opóźnienia. Zwykle nie dzieje się nic poważnego z serwerem lub samym zasobem, ale raczej prawie niezauważalne drobne problemy, takie jak małe spowolnienia podczas ładowania treści i tym podobne.

Często użytkownicy po prostu ich nie widzą, bo pojawiają się w tle (w logach), a po pewnym czasie wszystko kończy się normalnie. Co zaskakujące, zakres ten nie obejmuje raportów o stanie, które opisują normalne działanie witryny - jest on uwzględniony dopiero w drugiej grupie.

Znaczenie kodu stanu 2xx - pomyślne przetworzenie żądania

To jest lista zawierająca kody pomyślnego ukończenia. Ta grupa pojawia się, gdy przetwarzanie akcji klienta (użytkownika) zakończyło się pomyślnie, ale wystąpiły błędy lub opóźnienia, które wpłynęły na ogólną wydajność. Zwykle takie komunikaty raportów pojawiają się w dziennikach, gdy zawartość jest zbyt duża, brakuje jej, jest uszkodzona lub została przeniesiona podczas przetwarzania. Dla webmasterów takie kody wskazują na problematyczną treść, która wpływa na wydajność zasobu i wygodę użytkownika. W idealnym przypadku błędy te należy monitorować, aby zawartość witryny była dobrze utrzymana i miała optymalny rozmiar, aby nie zakłócać płynnego korzystania z zasobów internetowych.

Znaczenie kodu stanu 3xx – przekierowania po stronie serwera

Ta kategoria obejmuje wiadomości raportujące, które powiadamiają użytkownika i webmastera o zmianach w wewnętrznej strukturze serwera i następującym po nim przekierowaniu, pomyślnym lub nie. Pojawienie się raportu z jedną z liczb w tym obszarze oznacza, że żądany zasób został przeniesiony w obrębie systemu plików serwera, został całkowicie usunięty lub w inny sposób stał się niedostępny dla klienta (użytkownika). Często użytkownik widzi taki raport, gdy struktura plików zasobu sieciowego została zaktualizowana lub całkowicie zmieniona, włączając w to migrację między hostami bez odpowiedniej konfiguracji.

Znaczenie kodu stanu 4xx - błędy i pomyłki po stronie użytkownika

Grupa komunikatów wskazujących problemy związane z działaniami użytkownika, nieprawidłowymi instrukcjami lub problemami z siecią. Tak naprawdę jest to najczęstsza grupa, z którą spotykają się użytkownicy. Najczęściej spotykanym komunikatem jest komunikat 400 „Bad Request”, który wskazuje na niepoprawnie określony adres URL lub lokalizację pliku. Do tej grupy zaliczają się także przypadki, w których użytkownik próbuje uzyskać dostęp do części zasobu, które wymagają dodatkowych praw lub uprawnień, w tym do obszarów zabronionych komukolwiek innemu niż webmasterzy i administratorzy. Do tej grupy zaliczają się także problemy z siecią po stronie klienta, w tym przekroczenie limitu czasu (kod 408) spowodowane problemami pomiędzy klientem (użytkownikiem) a serwerem.

Znaczenie kodu stanu 5xx — błędy i problemy po stronie serwera

Komunikaty o stanie w tej grupie reprezentują problemy po stronie serwera i informują użytkowników i webmasterów, że serwer nie jest w stanie przetworzyć działań z powodu problemów wewnętrznych lub zewnętrznych. Zazwyczaj raporty o błędach w tej grupie wskazują na poważne problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem serwera, a także problemy z ogólną stabilnością i działaniem serwera. Ponadto kody te informują webmasterów o różnych złośliwych działaniach, problemach z siecią, problemach z kodem zasobów sieciowych i błędnych konfiguracjach oprogramowania. W rezultacie te alerty mogą pomóc administratorom sieci w diagnozowaniu i rozwiązywaniu szerokiego zakresu problemów, od małej pamięci serwera lub przeciążenia przepustowości po ataki DDoS i niestabilne węzły sieciowe.

Jak uzyskać wiadomość z kodem odpowiedzi

jak uzyskać wiadomość z kodem odpowiedzi

Istnieją trzy oczywiste sposoby otrzymania wiadomości z kodem stanu żądania. Pierwszy polega na pobraniu raportu bezpośrednio z zasobu internetowego, próbując uzyskać do niego dostęp za pomocą przeglądarki lub aplikacji. Czasami możesz go zdobyć zamiast odwiedzać zasób internetowy. Druga metoda, jeśli jesteś webmasterem z pełnymi prawami dostępu, polega na przeszukaniu logów, na wypadek gdyby coś się wydarzyło. Ale ten sposób jest również zawodny, jeśli potrzebujesz precyzyjnej metody znalezienia kodu odpowiedzi sieciowej do diagnostyki. Ponieważ nie pokaże bieżącego stanu witryny, jeśli nie sprawdzisz go ręcznie.

Ponieważ pierwszą i drugą metodę uważa się za zawodną, istnieje trzeci sposób na uzyskanie kodu statusu błędu - stałe monitorowanie strony za pomocą odpowiednich narzędzi przeznaczonych do sprawdzania błędów odpowiedzi HTTP. Na przykład możesz użyć platformy HostTracker, aby uzyskać wszystkie typy komunikatów o stanie kodu ręcznie lub automatycznie. Ten zestaw narzędzi do monitorowania witryny internetowej zawiera narzędzia sprawdzające, które przetwarzają żądania HTTP kierowane do zasobu sieciowego i pobierają raport w postaci kodu błędu. Jest łatwy w użyciu i dostępny nawet dla początkujących, ale bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z kodami, które czeki otrzymują z serwera.

Często zadawane pytania

Co to jest kod stanu

Zasadniczo kod odpowiedzi sieciowej lub kod stanu to raport diagnostyczny z serwera. Informuje klienta (urządzenie użytkownika lub narzędzie diagnostyczne dla webmasterów) o stanie zasobu internetowego, głównie - serwera. Z technicznego punktu widzenia jest to kod, który raportuje z serwera reakcję na działania klienta. Współpracuje z protokołem HTTP i zawiera określoną liczbę z zakresu od 100 do 599, która wskazuje stan przetwarzania żądania. A jeśli podczas przetwarzania wystąpią jakiekolwiek problemy, ten kod wskaże źródło problemu, aby pomóc w jego rozwiązaniu.

Tagi: usecase

O autorze

Oleksii Shashenko
Dyrektor ds. Komunikacji i Technologii HostTracker. Alex jest częścią zespołu od samego początku istnienia firmy. Jego praca koncentruje się na raportowaniu biznesowym, analizie statystyk baz danych oraz administracji systemami. Alex dba również o komunik
Loading...