Význam skupiny stavových kódů HTTP 300

Publikováno: Artem Prysyazhnuk 2023-12-22 všechny články | Glosář | FAQ

Jste-li častým uživatelem internetu, pak jste se určitě alespoň jednou dostali do situace, kdy jste viděli obyčejnou stránku obsahující text například se stavovým kódem 307 a ‘Dočasné přesměrování‘ místo zobrazení očekávané webové stránky. Takové zprávy jsou ve skutečnosti zástupné symboly stavu HTTP, které upozorňují uživatele na neobvyklé situace na serveru, kde se webová stránka nachází. 

Místo webové stránky můžete vidět text upozornění na stavový kód 300 nebo nalezený stavový kód 302. Tyto kódy se objevují jako reakce na situace, kdy byl web přesunut a webmaster nastavil přesměrování, které nebylo obnoveno nebo správně použito v době, kdy vaše zařízení odeslalo požadavek. Je to pouze dočasné a obvykle je problém vyřešen, jakmile stránku obnovíte. A pokud tím nechcete být zmateni, měli byste získat více znalostí o takových situacích a významech těchto kódů.

Přehled stavových kódů 3xx

Přehled stavových kódů 3xx

Definice přesměrovacích kódů

Různé textové zprávy ze skupiny 3XX mají různý význam, ale všechny souvisejí s procedurou přesměrování následovanou změnou struktury webu – od interních změn složky až po přepnutí na jiný hostingový server. Například stavový kód 304, za kterým následuje ‘Nezměněno’ text znamená, že se na webu nic nezměnilo a je to jen malý problém, který bude vyřešen po obnovení webové stránky.

Na druhou stranu, kód odpovědi 302, který je spolu s kódem ‘Nalezeno’ text se objeví v prohlížeči, když byl zdroj dočasně přesunut jinam, obvykle během údržby. A když se vyskytnou závažné problémy, jako jsou nesprávně nakonfigurovaná přesměrování nebo chybné požadavky, uživatelé mohou vidět stavový kód 303 s textem ‘Zobrazit ostatní’ text, což znamená, že přesměrování následuje na jinou stránku místo na stránku, kterou chtěl jeden uživatel.

Po nich následuje mnoho kódů a textových zpráv a některé z nich obsahují přímé pokyny ohledně akcí, které by měl uživatel provést, aby problém vyřešil. To je potřeba k tomu, abychom uživatele nasměrovali a snížili negativní zkušenosti v případě nouze.

Běžné případy použití

Přestože se jedná o poněkud špatnou situaci pro uživatele, někdy je přesměrování nezbytné pro zlepšení výkonu nebo stability webu. A je to nevyhnutelný postup, když web roste a potřebuje například důkladnou restrukturalizaci nebo přesun obsahu. A pro uživatele je v takových situacích častou příležitostí text s kódem odpovědi 302.

Přesměrování je samozřejmě také nevyhnutelné, když se stránka nebo web jako celek přemístí na jiný server. To způsobí stavový kód 301 a text ‘Trvale přesunuto’ se zobrazí místo stránky a bude to znamenat, že adresa URL byla přesunuta. Uživatelé to však obvykle neuvidí, protože přesměrovává jejich požadavky téměř okamžitě.

Seznam stavových kódů 3xx a jejich význam

300 – více možností

300 – Multiple Choices

Kdykoli ve svém prohlížeči uvidíte stavový kód 300, znamená to, že server nemůže zpracovat dotaz vašeho zařízení jedinečným způsobem a nabízí řadu řešení dané situace. V zásadě je tento kód odpovědi 300 způsob, jak sdělit správcům webu, že existují problémy s nastavením stránky nebo načtenými soubory, které je třeba vyřešit. Někdy by to z hlediska uživatele mohlo být vyřešeno, kdykoli znovu načtete stránku – prohlížeč uživatele by si mohl vybrat nejvhodnější způsob, jak pokračovat v přesměrování a použít jej jako základ. Jinak by to webmaster měl opravit na straně serveru.

301 – Trvale přesunuto

301 – Trvale přesunuto

Z textu je zcela zřejmé, že stavový kód 301 poukazuje na to, že adresa URL byla trvale přesunuta jinam a nebude dostupná ze stejného místa. Obvykle je tato zpráva pro uživatele doslova nepostřehnutelná, protože přesměrování je sledováno na správné místo. Někdy se však tento text se stavovým kódem 301 na okamžik zobrazí a zmizí okamžitě nebo po opětovném načtení stránky.

Pokud se tento text kódu objevuje často na stejné stránce, musí být opraven webmasterem, aby byla zachována integrita odkazu. Zvláště pokud je web zaměřený na SEO. Jinak vyhledávače nebudou schopny stránku adekvátně analyzovat.

302 – nalezeno (přesunuto dočasně)

302 – nalezeno (dočasně přesunuto)

Vzhled kódu odpovědi 302 znamená, že zpracování dotazu skončilo úspěšným dokončením a hledaná data nebo zdroj byly nalezeny na serveru, ale ne tam, kde by měly být původně. Sekvence přesměrování proto skončila textem obsahujícím stavový kód 302, který se zobrazil uživateli. 

V takových situacích, klasicky pro pole zpráv 3xx, by obnovení stránky mělo vyřešit problém z pohledu uživatele, protože je to ve skutečnosti předchůdce kódu dočasného přesměrování. Na druhou stranu, webmaster by měl problém co nejdříve opravit, pokud se začne zobrazovat po skončení období přesměrování nebo se stane trvalým.

303 – viz další

303 – Zobrazit další

Obzvláště neobvyklé a málokdy se uživatelům zobrazující texty stavového kódu 303, že adresa URL sleduje nesprávný směr a že dotazovaná stránka může být nalezena jinde. V zásadě to znamená, že prohlížeč by měl odeslat další požadavek GET na server – nebo, pokud jde o uživatele, je potřeba znovu načíst stránku. 

Kód odezvy 303 se obvykle stane, když byl web trvale přemístěn a přesměrování nebylo zpracováno správnou rychlostí. Někdy je to jednoduchá síťová chyba, někdy je to mírná ztráta výkonu hardwaru a někdy je to jen nehoda. A webmaster by měl opravit všechny související problémy, aby se tak nestalo.

304 – nezměněno

Někdy nastanou situace, kdy byl zdroj neporušený, ale přesměrování již bylo nastaveno – tehdy nastane kód odpovědi 304, který na tuto skutečnost poukazuje. Uživatelé to často vůbec nevidí, jako u jiných textových kódů v kategorii, ale někdy se objeví. V podstatě se jedná o nesprávnou konfiguraci na straně serveru a webmaster by to měl opravit. 

Obvykle se to stane, když skončí období dočasného přesměrování a odkaz se vrátí do normálního stavu, ale připojení se stále přesměrovává, protože nastavení nebyla vrácena do původního stavu. Ale někdy se objeví stavový kód 304, když se vůbec nic nezměnilo, ale serverový software si myslí, že došlo k přesměrování.

307 – dočasné přesměrování

307 – dočasné přesměrování

Tento text se stavovým kódem 307 je v zásadě podobný textu 302, ale tento text má pevnou metodu dotazu nebo v podstatě neumožňuje použití jiných metod HTTP. Ale ve všech ostatních věcech je tato odezva v podstatě stejná jako u jeho předchůdce. Ukazuje, že zdroj byl nalezen, ale byl dočasně umístěn na jiné místo ve struktuře složek serveru. Ve většině případů to pro uživatele znamená, že požadovaná stránka je v údržbě a bude přístupná později nebo dokonce okamžitě ihned po opětovném načtení stránky. Uživatelé proto nemají příliš mnoho šancí, že se setkají s textem kódu odpovědi 307.

308 – trvalé přesměrování

308 – Trvalé přesměrování

Tento text, kód odpovědi 308, je ve skutečnosti jemnější a vhodnější alternativou k 301, stejně jako je 307 pro 302. A následná odpověď funguje doslova stejným způsobem – neumožňuje přepnutí na jinou metodu HTTP , což znamená, že má přísný požadavek na ukládání do mezipaměti, přestože má stejné podmínky pro zobrazení. Tento text upozorňuje uživatele, že stránka byla neustále přesouvána a již nebude přístupná ze starého umístění. Uživatelé to proto obvykle nevidí, ale analyzátory SERP ano a webmaster by měl zdroj problému co nejdříve opravit, jinak by to mohlo způsobit vážné problémy se SEO optimalizací webu.

Proč se objevují kódy přesměrování

Restrukturalizace webových stránek

Všechny kódy 3XX se v zásadě používají jako prostředek ke zlepšení uživatelů' zažít při údržbě zdrojů, včetně změny vnitřní struktury, adres URL a dokonce i přemístění celého webu do jiných služeb. A ve většině možných scénářů a situací uživatel uvidí buď stavový kód 302, kdykoli dojde k místní údržbě, nebo kód odezvy 301, kdykoli dojde k úplnému přemístění nebo restrukturalizaci webu. 

Ostatní texty se zobrazují mnohem méně často a většina uživatelů ani jeden z nich nevidí. Ale někdy se to stane. Například všechny výše uvedené texty jako ‘Not Modified’ a ‘Viz další’ jsou poměrně časté výskyty, přestože kódy ze skupiny 3XX jsou opravdu vzácné.

Přemístění obsahu

Dva z nejčastějších a uživateli viděných případů použití sekvence přesměrování jsou trvalé přemístění obsahu (kód odpovědi 301) nebo dočasné (302). Ve skutečnosti umožňuje klientovi (prohlížeči) bezproblémově vést uživatele a provoz na nové místo bez jakýchkoli problémů. Pro webmastery to odstraňuje potřebu ručně upozorňovat uživatele na takové změny, takže je to pro webmastery opravdu pohodlné.

V zásadě platí, že kdykoli je obsah umístěn jinam místo svého původního umístění, může to současným uživatelům způsobit problémy v důsledku konfliktu s mezipamětí prohlížeče. A když je sekvence přesměrování správně nastavena, povede prohlížeč všude tam, kde je potřeba, dokud nebude jeho mezipaměť znovu načtena s překonfigurovanými parametry a správným umístěním zdroje URL.

Zvažování SEO

Pokud je zdroj vysoce závislý na optimalizaci SEO, správně nastavená sekvence přesměrování skutečně pomáhá webmasterům s řešením problémů souvisejících se SEO a naváděním analyzátorů SERP tam, kde mohou najít přesouvaný obsah. V zásadě pomáhá udržovat hodnotu odkazů a hodnocení SEO v případě přemístění, údržby nebo restrukturalizace zdroje.

Je však důležité sledovat nalezený stavový kód 302 v případech, kdy se používá jako dočasné řešení. Tato nastavení by měla být odstraněna, jakmile se obsah vrátí do původního umístění, aby jej služba pro analýzu vyhledávání nehledala jinde místo jeho skutečného umístění.

Proč webmasteři používají přesměrovací kódy 3xx

Zachování hodnoty SEO

Jak již bylo zmíněno, webmasteři používají 3XX kódy, jako je stavový kód 301, aby zajistili, že analyzátory z vyhledávačů sledují správný zdroj i přes změnu jeho původního umístění. A když je to pouze dočasné, zachová aktuální stav SEO a pozici v hodnocení SERP zdroje, než bude vrácen zpět na své první umístění. Pokud však přemístění nebo restrukturalizace není dočasná, znamená použití stavového kódu 302 více než to, protože slouží k jinému účelu, přičemž se bere v úvahu skutečnost, že zdroj je trvale přemístěn.

Za prvé a především, 302 slouží jako počáteční vodítko pro vyhledávací roboty, které určují hodnocení webových zdrojů podle stavu, výkonu a dalších parametrů. Ale když analyzátory SERP vidí stavový kód 302 místo 304 ok, sledují sekvenci přesměrování a označí nové umístění jako trvalé. Tím se zahájí přesun hodnoty hodnocení v hodnocení SERP ze staré adresy URL do nové hlavičky, čímž se v podstatě dokončí přemístění pro optimalizaci SEO.

Vylepšení uživatelské zkušenosti

Z hlediska webmastera mají všechny sekvence přesměrování a texty, které je doprovázejí, automatizovat téměř jakékoli změny ve struktuře zdroje nebo umístění. Jednoduše řečeno, používá se vždy, když se na webu něco změní – od přepnutí na jiný server před tím, než se vrátí z údržby, až po úplné přemístění zdroje jinam z aktuálního serveru z důvodu změny hostování. 

Vytváří téměř bezproblémový rámec pro uživatele’ prohlížeče, aby bez problémů pokračovaly na nové místo, dokud znovu nenačte data z nového zdroje. A to je důvod, proč to uživatelé téměř nikdy nevidí – sekvence přesměrování musí fungovat, aniž by se objevily, kromě případů, kdy dojde k problémům s výkonem na straně softwaru nebo hardwaru.

Správa změn adres URL

Dalším důležitým případem využití sekvencí přesměrování je jejich použití pro naprosté pohodlí uživatele – vyhnout se vytváření nefunkčních odkazů při přemísťování nebo vydávání údržby při použití záložního serveru, aby byl zdroj po celou dobu provozuschopný. Uživatelé si v podstatě ani nevšimnou žádných změn, dokud nebudou inicializovány ve vydané verzi zdroje, když přemístění nebo údržba skončí. 

Je to velmi praktický nástroj k řešení mnoha problémů, jako jsou odstávky údržby, které se mohou stát životně důležitými pro e-shopy a další platformy, které uživatelé často používají. Protože pomocí sekvencí přesměrování budou webmasteři uvedených platforem schopni vytvářet kontinuitu odkazů pro uživatele, aniž by se museli uchylovat k jakýmkoli dalším prostředkům.

Závěr

Vzhledem k tomu, 3XX skupina stavových textových zpráv HTTP s kódy je výskytem, který uživatelé zřídka vidí, pokud se vyskytnou nějaké problémy s navštívenými zdroji, ale zároveň jde o velmi užitečné nástroje pro webmastery, kteří chtějí web v provozuschopném stavu při jeho přemístění, údržbě nebo restrukturalizaci. 

Tato skupina kódů, je-li správně nastavena, pomůže s údržbou uživatelského dojmu a také s udržením hodnocení SEO zdroje na stejné úrovni, na jaké bylo před zahájením výše uvedených postupů. A zatímco uživatelé tyto texty ani neuvidí, analyzátory SERP je určitě zohlední a vezmou je v úvahu, zvláště když je zdroj trvale přemístěn jinam z původního serveru.

Časté dotazy

Co je stavový kód 304?

Tento stavový textový kód ve skutečnosti znamená to, co říká – nic ve zdroji se žádným způsobem nezměnilo, ale mohou se vyskytnout chyby v rozpoznávání a dotaz uživatele by měl být znovu načten a znovu odeslán do zdroje. 

Co je stavový kód 302?

Tento stavový text znamená, že hledání požadovaných dat bylo úspěšně ukončeno, ale byla nalezena jinde než v původním umístění a budou vrácena zpět po skončení období dočasného přemístění. Obvykle se to vyřeší opětovným načtením stránky nebo zdroje.


O autorovi

Artem Prysyazhnuk
CEO a zakladatel společnosti HostTracker LTD. Je to vášnivý podnikatel se silným technickým zázemím v F#. Artem působí v oboru vývoje softwaru více než 20 let.
Loading...