HTTP 300 durum kodu grubunun anlamı

Yayınlanan: Artem Prysyazhnuk 2023-12-22 Bütün makaleler | Sözlük | SSS

Sık sık İnternet kullanıcısıysanız, en azından bir kez kendinizi, örneğin durum kodu 307 ve ‘Geçici Yönlendirme’ içeren metin içeren düz bir sayfa gördüğünüz bir durumda bulmuşsunuzdur. Beklenen bir web sayfasını görmek yerine mesaj veya benzeri. Bu tür mesajlar aslında web sitesinin bulunduğu sunucudaki olağandışı durumlar hakkında kullanıcıları bilgilendiren HTTP durum yer tutucularıdır. 

Bir web sitesi yerine durum kodu 300 bildirimini veya durum kodu 302 bulunan metnini görebilirsiniz. Bu kodlar, web sitesinin taşındığı ve web yöneticisinin, cihazınızın istek gönderdiği sırada yenilenmeyen veya düzgün şekilde uygulanmayan bir yönlendirme oluşturduğu durumlara yanıt olarak görünür. Bu yalnızca geçicidir ve genellikle sayfayı yenilediğinizde sorun çözülür. Ve eğer kafanızın karışmasını istemiyorsanız bu tür durumlar ve bu kodların anlamları hakkında daha fazla bilgi edinmelisiniz.

3xx Durum Kodlarına Genel Bakış

3xx Durum Kodlarına Genel Bakış

Yönlendirme Kodlarının Tanımı

3XX grubundan gelen çeşitli kısa mesajlar çeşitli anlamlar taşır, ancak bunların tümü, klasörün içindeki değişikliklerden başka bir barındırma sunucusuna geçmeye kadar, web sitesi yapısının değiştirilmesinin ardından gelen yeniden yönlendirme prosedürüyle ilgilidir. Örneğin, ardından ‘Değiştirilmedi’ gelen durum kodu 304; metni, web sitesinde hiçbir şeyin değişmediği ve bunun yalnızca web sayfasının yenilenmesiyle çözülecek küçük bir sorun olduğu anlamına gelir.

Öte yandan, ‘Found'la birleştirilmiş 302 yanıt kodu; Kaynak genellikle bakım sırasında geçici olarak başka bir yere taşındığında tarayıcıda metin görünür. Yanlış yapılandırılmış yönlendirmeler veya yanlış yönlendirilmiş istekler gibi ciddi sorunlar olduğunda, kullanıcılar ‘Diğerlerini Gör’ ile 303 durum kodu gibi bir şeyi görebilir. metin, yönlendirmenin bir kullanıcının istediği sayfa yerine başka bir sayfayı takip ettiği anlamına gelir.

Bunları takip eden çok sayıda kod ve kısa mesaj var ve bunlardan bazıları, kullanıcının sorunu çözmek için yapması gereken işlemlerle ilgili doğrudan talimatlar içeriyor. Acil durumlarda kullanıcıları yönlendirmek ve olumsuz deneyimi azaltmak için bu gereklidir.

Yaygın Kullanım Durumları

Kullanıcılar için biraz kötü bir durum olmasına rağmen, bazen web sitesinin performansını veya kararlılığını artırmak için yönlendirme yapmak hayati önem taşır. Ve web sitesi büyüdüğünde ve örneğin kapsamlı bir yeniden yapılanmaya veya içeriğin yeniden konumlandırılmasına ihtiyaç duyduğunda bu kaçınılmaz bir prosedürdür. Kullanıcılar için yanıt kodu 302 metni bu tür durumlarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Elbette, sayfa veya site bir bütün olarak farklı bir sunucuya taşındığında da yeniden yönlendirme kaçınılmazdır. Bu, durum kodunun 301 olmasına ve ‘Kalıcı Olarak Taşındı’ metninin görüntülenmesine neden olacaktır. bir sayfa yerine görünecek ve bu, URL'nin taşındığı anlamına gelecektir. Ancak kullanıcılar isteklerini neredeyse anında yeniden yönlendirdiği için genellikle bunu görmezler.

3xx Durum Kodlarının Listesi ve Anlamları

300 - Çoktan Seçmeli

300 - Çoktan Seçmeliler

Tarayıcınızda 300 durum kodunu gördüğünüzde, bu, sunucunun cihazınızın sorgusunu tekil bir şekilde işleyemediği ve duruma yönelik bir dizi çözüm sunduğu anlamına gelir. Temel olarak, bu 300 yanıt kodu, web yöneticilerine sayfa kurulumunda veya yüklenen dosyalarda çözülmesi gereken sorunlar olduğunu söylemenin bir yöntemidir. Bazen, kullanıcının bakış açısından, sayfayı yeniden yüklediğinizde sorun çözülebilir; kullanıcının tarayıcısı muhtemelen yönlendirmeye devam etmenin en uygun yolunu seçebilir ve bunu temel olarak kullanabilir. Aksi takdirde web yöneticisinin sorunu sunucu tarafında düzeltmesi gerekir.

301 - Kalıcı Olarak Taşındı

301 - Kalıcı Olarak Taşındı

Metinden oldukça açık bir şekilde anlaşılan durum kodu 301, URL'nin kalıcı olarak başka bir yere taşındığını ve aynı yerden erişilemeyeceğini belirtiyor. Genellikle bu mesaj, yönlendirmeler doğru konuma izlendiğinden kullanıcılar tarafından tam anlamıyla fark edilmez. Ancak bazen 301 durum kodunu içeren bu metin bir anlığına gösterilir ve anında veya sayfa yeniden yüklendiğinde kaybolur.

Bu kod metni, aynı sayfada sık sık görünüyorsa, bağlantı bütünlüğünü korumak için web yöneticisi tarafından düzeltilmelidir. Özellikle web sitesi SEO odaklıysa. Aksi takdirde arama motorları sayfayı yeterince ayrıştıramaz.

302 - Bulundu (Geçici Olarak Taşındı)

302 - Bulundu (Geçici Olarak Taşındı)

302 yanıt kodunun ortaya çıkması, sorgu işleminin başarıyla tamamlandığı ve aranan veri veya kaynağın sunucuda bulunduğu ancak başlangıçta olması gereken yerde olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle yönlendirme dizisi, 302 durum kodunu içeren metnin kullanıcıya gösterilmesiyle sona erdi. 

Bu gibi durumlarda, klasik olarak 3xx mesaj dizisi için sayfa yenileme, kullanıcının bakış açısından sorunu çözmelidir; çünkü bu aslında geçici bir yönlendirme kodunun öncülüdür. Öte yandan, yönlendirme süresi sona erdiğinde veya sorun kalıcı hale geldiğinde görünmeye başlarsa, web yöneticisinin sorunu en kısa sürede çözmesi gerekir.

303 - Diğerlerini Gör

303 - Diğerlerini Gör

Özellikle alışılmadık ve kullanıcılara nadiren gösterilen durum kodu 303, URL'nin yanlış yönü izlediğini ve sorgulanan sayfanın başka bir yerde bulunabileceğini belirtir. Temel olarak bu, tarayıcının sunucuya başka bir GET isteği göndermesi gerektiği veya kullanıcı açısından sayfanın yeniden yüklenmesi gerektiği anlamına gelir. 

303 yanıt kodu genellikle sitenin kalıcı olarak yeri değiştirildiğinde ve yönlendirme uygun hızda işlenmediğinde ortaya çıkar. Bazen basit bir ağ kazası, bazen hafif bir donanım performansı kaybı, bazen de sadece bir kazadır. Bunun olmasını önlemek için web yöneticisinin ilgili tüm sorunları düzeltmesi gerekir.

304 - Değiştirilmedi

Bazen kaynağın sağlam olduğu ancak yeniden yönlendirmenin zaten ayarlanmış olduğu durumlar olabilir; bu, 304 yanıt kodunun gerçekleştiği zaman gerçekleşir ve bu da bu gerçeğe işaret eder. Çoğu zaman kullanıcılar, kategorideki diğer metin kodlarında olduğu gibi bunu hiç görmez, ancak bazen görünür. Temel olarak bu, sunucu tarafında bir yanlış yapılandırmadır ve web yöneticisinin bunu düzeltmesi gerekir. 

Genellikle geçici yeniden yönlendirme süresi sona erdiğinde ve bağlantı normal durumuna döndüğünde meydana gelir, ancak ayarlar başlangıç durumuna döndürülmediği için bağlantı yeniden yönlendirilmeye devam eder. Ancak bazen hiçbir şey değişmediğinde 304 durum kodu belirir, ancak sunucu yazılımı bir yönlendirme olduğunu düşünür.

307 - Geçici Yönlendirme

307 - Geçici Yönlendirme

Temel olarak 307 durum kodlu bu metin 302 metnine benzer, ancak bu metin sabit bir sorgulama yöntemine sahiptir veya temel olarak diğer HTTP yöntemlerinin kullanımına izin vermez. Ancak diğer tüm konularda bu yanıt öncekiyle hemen hemen aynı. Kaynağın bulunduğunu ancak geçici olarak sunucu klasörü yapısındaki diğer konuma yerleştirildiğini gösterir. Çoğu durumda kullanıcılar için bu, istenen sayfanın bakımda olduğu ve daha sonra, hatta sayfayı yeniden yükledikten hemen sonra erişilebilir olacağı anlamına gelir. Bu nedenle kullanıcıların 307 yanıt kodu metniyle karşılaşma olasılıkları çok fazla değildir.

308 - Kalıcı Yönlendirme

308 - Kalıcı Yönlendirme

Bu metin, yani 308 yanıt kodu, aslında 301'e göre daha rafine ve uygun bir alternatiftir, tıpkı 307'nin 302 için olduğu gibi. Ve sonraki yanıt tam anlamıyla aynı şekilde çalışır; başka herhangi bir HTTP yöntemine geçişe izin vermez. , aynı görünme koşullarına sahip olmasına rağmen sıkı bir önbelleğe alma gereksinimine sahip olduğu anlamına gelir. Sonuçta bu metin, kullanıcılara sayfanın sürekli olarak taşındığını ve artık eski konumundan erişilemeyeceğini bildirir. Bu nedenle, kullanıcılar genellikle bunu görmez, ancak SERP ayrıştırıcıları görür ve web yöneticisinin sorunun kaynağını en kısa sürede düzeltmesi gerekir, aksi takdirde bu durum, web sitesinin SEO optimizasyonunda bazı ciddi sorunlara neden olabilir.

Yönlendirme Kodları Neden Görünüyor?

Web Sitesinin Yeniden Yapılandırılması

Temel olarak, 3XX kodlarının tümü, kullanıcıların özelliklerini iyileştirmenin bir yolu olarak kullanılır. İç yapının, URL adreslerinin değiştirilmesi ve hatta web sitesinin tamamının başka hizmetlere taşınması da dahil olmak üzere, kaynak bakımı olduğunda deneyim. Çoğu olası senaryo ve durumda kullanıcı, yerel bir bakım olduğunda 302 durum kodunu veya site tamamen yeniden konumlandırıldığında veya yeniden yapılandırıldığında 301 yanıt kodunu görecektir. 

Diğer metinler çok daha az sıklıkta görünüyor ve çoğu kullanıcı aslında bunlardan hiçbirini görmüyor. Ama bazen olur. Örneğin, yukarıda bahsedilen ‘Değiştirilmedi’ gibi tüm metinler; ve ‘Diğerlerini Gör’ 3XX grubundaki kodlar oldukça nadir olmasına rağmen oldukça sık karşılaşılan durumlardır.

İçeriğin Yerinin Değiştirilmesi

Yönlendirme dizisi kullanımına ilişkin en sık görülen ve kullanıcılar tarafından görülen iki olay, içeriğin kalıcı (yanıt kodu 301) veya geçici (302) yer değiştirmesidir. Aslında istemcinin (tarayıcının) kullanıcıları ve trafiği yeni yere sorunsuz bir şekilde sorunsuz bir şekilde yönlendirmesine olanak tanır. Web yöneticileri için bu tür değişiklikler konusunda kullanıcıları manuel olarak bilgilendirme ihtiyacını ortadan kaldırır, dolayısıyla web yöneticileri için gerçekten kullanışlıdır.

Temel olarak, içerik başlangıçtaki konumu yerine başka bir yere yerleştirildiğinde, tarayıcı önbelleğiyle çakışarak mevcut kullanıcılar için sorunlara neden olabilir. Yeniden yönlendirme sırası doğru şekilde ayarlandığında, önbelleği yeniden yapılandırılmış parametrelerle ve uygun URL kaynak konumuyla yeniden yüklenene kadar tarayıcıyı ihtiyaç duyulan her yerde yönlendirir.

SEO'da Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaynak büyük oranda SEO optimizasyonuna bağlıysa, yönlendirme sırasının düzgün ayarlanması web yöneticilerine seo ile ilgili sorunları çözmede ve SERP ayrıştırıcılarını taşınan içeriği bulabilecekleri yere yönlendirmede gerçekten yardımcı olur. Temel olarak, kaynağın taşınması, bakımı veya yeniden yapılandırılması durumunda bağlantı eşitliğinin ve SEO sıralamalarının korunmasına yardımcı olur.

Ancak 302 bulunan durum kodunun geçici bir çözüm olarak kullanıldığı durumlarda izlenmesi hayati önem taşıyor. Arama ayrıştırma hizmetinin onu gerçek konumu yerine başka bir yerde aramaması için içerik ilk konumuna döndürülür döndürülmez bu ayarların kaldırılması gerekir.

Web Yöneticileri Neden 3xx Yönlendirme Kodlarını Kullanıyor?

SEO Değerini Koruma

Daha önce de belirtildiği gibi, web yöneticileri, arama motorlarındaki ayrıştırıcıların, başlangıçtaki konum değişikliğine rağmen doğru kaynağı takip ettiğinden emin olmak için durum kodu 301 gibi 3XX kodları kullanıyor. Ve yalnızca geçici olduğunda, kaynağın ilk konumuna geri gönderilmeden önce mevcut SEO durumunu ve SERP sıralama konumunu korur. Ancak yer değiştirme veya yeniden yapılandırma geçici olmadığında, durum kodunun 302 kullanılması bundan daha fazlası anlamına gelir çünkü kaynağın kalıcı olarak taşındığı dikkate alındığında başka bir amaca hizmet eder.

302, her şeyden önce durum, performans ve diğer parametrelere göre web kaynağı sıralamasını belirleyen arama robotları için başlangıç kılavuzu görevi görüyor. Ancak SERP ayrıştırıcıları 304 ok durum kodu yerine 302 gördüklerinde yeniden yönlendirme sırasını takip ederek yeni konumu kalıcı olarak işaretlerler. Bu, SERP sıralamasındaki sıralama değerinin eski URL'den yeni başlığa taşınmasını başlatır ve temel olarak SEO optimizasyonuna yönelik yer değiştirmeleri tamamlar.

Kullanıcı Deneyimini Geliştirme

Web yöneticisinin bakış açısından, tüm yönlendirme dizileri ve bunlara eşlik eden metinler, kaynak yapıdaki veya konumdaki neredeyse tüm değişiklikleri otomatikleştirmeyi amaçlamaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, sitede bir şey değiştiğinde (bakımdan dönmeden önce başka bir sunucuya geçmekten, barındırma değişikliği nedeniyle kaynağın mevcut sunucudan başka bir yere tamamen taşınmasına kadar) kullanılır. 

Kullanıcılar için neredeyse kesintisiz bir çerçeve oluşturur. tarayıcılar, veriler yeni kaynaktan yeniden önbelleğe alınana kadar sorunsuz bir şekilde yeni yere gidecektir. Kullanıcılar tarafından neredeyse hiç görülmemesinin nedeni de budur; yazılım veya donanım tarafında performans sorunları olmadığı sürece yeniden yönlendirme dizilerinin görünmeden çalışması gerekir.

URL Değişikliklerini Yönetme

Yönlendirme dizilerini kullanmanın bir diğer önemli durumu da, bu süre boyunca kaynağı çalışır durumda tutmak için bir yedekleme sunucusu kullanırken, yer değiştirirken veya bakım yaparken bozuk bağlantılar oluşturmaktan kaçınmak için bunları tamamen kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla kullanmaktır. Temel olarak kullanıcılar, yer değiştirme veya bakım sona erdiğinde, bunlar kaynağın yayımlanan sürümünde başlatılana kadar herhangi bir değişikliğin farkına bile varmazlar. 

E-mağazalar ve kullanıcıların sıklıkla kullandığı diğer platformlar için hayati önem taşıyan bakım kesintileri gibi pek çok sorunu çözmek için oldukça pratik bir araçtır. Çünkü söz konusu platformların web yöneticileri, yönlendirme dizilerini kullanarak, herhangi bir ek araca başvurmadan kullanıcılar için bağlantıların sürekliliğini oluşturabilecekler.

Sonuç

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, kodlar içeren 3XX grup HTTP durumu kısa mesajları, ziyaret edilen kaynaklarla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda kullanıcılar tarafından nadiren görülen bir durumdur, ancak aynı zamanda bunlar, bilgileri korumak isteyen web yöneticileri için çok yararlı araçlardır. Web sitesinin yeri değiştirilirken, bakımı yapılırken veya yeniden yapılandırılırken web sitesinin çalışır durumda olması gerekir. 

Bu kod grubu, doğru şekilde kurulduğunda, kullanıcı deneyiminin korunmasına ve ayrıca kaynağın SEO sıralamalarının yukarıda belirtilen prosedürler başlatılmadan önceki seviyede tutulmasına yardımcı olacaktır. Kullanıcılar bu metinleri görmese bile SERP ayrıştırıcıları bunları kesinlikle dikkate alacak ve dikkate alacaktır, özellikle de kaynak kalıcı olarak ilk sunucudan başka bir yere taşındığında.

SSS

304 durum kodu nedir?

Bu durum metni kodu aslında ne söylediği anlamına gelir; kaynaktaki hiçbir şey hiçbir şekilde değişmedi, ancak tanımada hatalar olabilir ve kullanıcı sorgusunun yeniden yüklenip kaynağa yeniden gönderilmesi gerekir. 

302 durum kodu nedir?

Bu durum metni, istenen veriye yönelik aramanın başarıyla sona erdiği, ancak verinin ilk konumdan başka bir yerde bulunduğu ve geçici yer değiştirme dönemi sona erdikten sonra geri getirileceği anlamına gelir. Bu sorun genellikle sayfanın veya kaynağın yeniden yüklenmesiyle çözülür.


Yazar hakkında

Artem Prysyazhnuk
HostTracker LTD'nin CEO'su ve kurucusu. Güçlü bir F# teknik geçmişine sahip tutkulu bir girişimcidir. Artem, 20 yılı aşkın süredir yazılım geliştirme sektöründe çalışmaktadır.
Loading...