Znaczenie grupy kodów stanu HTTP 300

Opublikowany: Artem Prysyazhnuk 2023-12-22 wszystkie artykuły | Słowniczek | Często zadawane pytania

Jeśli często korzystasz z Internetu, to na pewno przynajmniej raz znalazłeś się w sytuacji, gdy zobaczyłeś zwykłą stronę zawierającą tekst z np. kodem stanu 307 i ‘Tymczasowym przekierowaniem’ wiadomość lub podobny komunikat, zamiast wyświetlić oczekiwaną stronę internetową. Takie wiadomości są w rzeczywistości symbolami zastępczymi statusu HTTP, które powiadamiają użytkowników o nietypowych sytuacjach na serwerze, na którym znajduje się dana witryna. 

Zamiast strony internetowej możesz zobaczyć powiadomienie o kodzie stanu 300 lub znaleziony tekst o kodzie stanu 302. Kody te pojawiają się w odpowiedzi na sytuacje, gdy witryna została przeniesiona, a webmaster ustawił przekierowanie, które nie zostało odnowione lub prawidłowo zastosowane w momencie, gdy Twoje urządzenie wysłało żądanie. Jest to tylko tymczasowe i zazwyczaj problem ustępuje natychmiast po odświeżeniu strony. A jeśli nie chcesz, żeby Cię to zmyliło, powinieneś zdobyć więcej wiedzy na temat takich sytuacji i znaczeń tych kodów.

Przegląd kodów stanu 3xx

Przegląd kodów stanu 3xx

Za każdym razem, gdy widzisz w przeglądarce kod stanu 300, oznacza to, że serwer nie może obsłużyć zapytania Twojego urządzenia w pojedynczy sposób i przedstawia szereg rozwiązań tej sytuacji. Zasadniczo ten kod odpowiedzi 300 to metoda informowania webmasterów o problemach z konfiguracją strony lub załadowanymi plikami, które należy rozwiązać. Czasami z punktu widzenia użytkownika problem można rozwiązać przy każdym ponownym załadowaniu strony — przeglądarka użytkownika może wybrać najodpowiedniejszy sposób kontynuowania przekierowania i wykorzystać go jako podstawę. W przeciwnym razie webmaster powinien naprawić problem po stronie serwera.

301 – Przeniesiono na stałe

301 - Przeniesiono na stałe

Z tekstu jasno wynika, że kod stanu 301 wskazuje, że adres URL został na stałe przeniesiony w inne miejsce i nie będzie dostępny z tej samej lokalizacji. Zwykle ten komunikat jest dosłownie niezauważalny dla użytkowników, ponieważ przekierowania prowadzą do właściwej lokalizacji. Ale czasami ten tekst z kodem stanu 301 pojawia się na chwilę i znika natychmiast lub po ponownym załadowaniu strony.

Tekst kodu, jeśli często pojawia się na tej samej stronie, musi zostać poprawiony przez webmastera, aby zachować integralność łącza. Zwłaszcza jeśli witryna jest zorientowana na SEO. W przeciwnym razie wyszukiwarki nie będą w stanie odpowiednio przeanalizować strony.

302 — Znaleziono (tymczasowo przeniesiono)

302 - Znaleziono (tymczasowo przeniesione)

Szczególnie nietypowy i rzadko pokazywany użytkownikom kod stanu 303 informuje, że adres URL podąża w złym kierunku, a żądana strona może zostać znaleziona gdzie indziej. Zasadniczo oznacza to, że przeglądarka powinna wysłać do serwera kolejne żądanie GET - lub, z punktu widzenia użytkownika, konieczne jest ponowne załadowanie strony. 

Zwykle kod odpowiedzi 303 ma miejsce, gdy witryna została trwale przeniesiona, a przekierowanie nie zostało przetworzone z odpowiednią szybkością. Czasami jest to zwykła awaria sieci, czasami niewielka utrata wydajności sprzętu, a czasami po prostu wypadek. Webmaster powinien naprawić wszystkie powiązane problemy, aby temu zapobiec.

304 – Nie zmodyfikowano

Czasami zdarzają się sytuacje, gdy źródło było nienaruszone, ale przekierowanie zostało już skonfigurowane – wtedy pojawia się kod odpowiedzi 304, co wskazuje na ten fakt. Często użytkownicy w ogóle go nie widzą, jak w przypadku innych kodów tekstowych w tej kategorii, ale czasami się pojawia. Zasadniczo jest to błędna konfiguracja po stronie serwera i webmaster powinien ją naprawić. 

Zwykle dzieje się tak, gdy kończy się okres tymczasowego przekierowania i łącze wraca do normalnego stanu, ale połączenie jest nadal przekierowywane, ponieważ ustawienia nie przywracają stanu początkowego. Czasami jednak pojawia się kod stanu 304, gdy nic się nie zmieniło, ale oprogramowanie serwera uważa, że nastąpiło przekierowanie.

307 – Tymczasowe przekierowanie

307 - tymczasowe przekierowanie

Zasadniczo ten tekst z kodem stanu 307 jest podobny do tekstu 302, ale ten ma ustaloną metodę zapytania lub w zasadzie nie pozwala na użycie innych metod HTTP. Ale we wszystkich innych kwestiach ta odpowiedź jest prawie taka sama jak jej poprzedniczka. Pokazuje, że źródło zostało znalezione, ale zostało tymczasowo umieszczone w innej lokalizacji w strukturze folderów serwera. W większości przypadków dla użytkowników oznacza to, że żądana strona jest w fazie konserwacji i będzie dostępna później lub nawet natychmiast po ponownym załadowaniu strony. Dlatego nie ma zbyt wielu szans, że użytkownicy napotkają tekst z kodem odpowiedzi 307.

308 – Stałe przekierowanie

308 - Stałe przekierowanie

Ten tekst, kod odpowiedzi 308, jest w rzeczywistości bardziej wyrafinowaną i poprawną alternatywą dla 301, podobnie jak 307 dla 302. Kolejna odpowiedź działa dosłownie w ten sam sposób - nie pozwala na przejście na żadną inną metodę HTTP , co oznacza, że ma ścisłe wymagania dotyczące buforowania pomimo tych samych warunków wyświetlania. Podsumowując, ten tekst informuje użytkowników, że strona była stale przenoszona i nie będzie już dostępna ze starej lokalizacji. Dlatego użytkownicy zwykle tego nie widzą, ale analizatory SERP tak, a webmaster powinien jak najszybciej naprawić źródło problemu, w przeciwnym razie może to spowodować poważne problemy z optymalizacją SEO witryny.

Dlaczego pojawiają się kody przekierowania

Restrukturyzacja witryny internetowej

Zasadniczo wszystkie kody 3XX służą do ulepszania użytkowników. doświadczenie przy każdej konserwacji zasobów, w tym zmianie wewnętrznej struktury, adresów URL, a nawet przeniesieniu całej witryny do innych usług. W większości możliwych scenariuszy i sytuacji użytkownik zobaczy kod stanu 302 w przypadku lokalnych prac konserwacyjnych lub kod odpowiedzi 301 w przypadku całkowitej zmiany lokalizacji lub restrukturyzacji witryny. 

Inne teksty pojawiają się znacznie rzadziej i większość użytkowników w ogóle ich nie widzi. Ale czasami to się zdarza. Na przykład wszystkie teksty wymienione powyżej, takie jak ‘Not Modified’ i ‘Zobacz inne’ zdarzają się dość często, mimo że kody z grupy 3XX są naprawdę rzadkie.

Przenoszenie treści

Dwa najczęstsze i obserwowane przez użytkowników przypadki wykorzystania sekwencji przekierowań to trwała relokacja treści (kod odpowiedzi 301) lub tymczasowa (302). Właściwie pozwala klientowi (przeglądarce) płynnie i bezproblemowo kierować użytkowników i ruch do nowego miejsca. W przypadku webmasterów eliminuje to potrzebę ręcznego powiadamiania użytkowników o takich zmianach, co jest dla nich naprawdę wygodne.

Zasadniczo za każdym razem, gdy treść zostanie umieszczona w innym miejscu niż w jej pierwotnej lokalizacji, może to powodować problemy dla obecnych użytkowników w wyniku konfliktu z pamięcią podręczną przeglądarki. A gdy sekwencja przekierowań zostanie prawidłowo skonfigurowana, poprowadzi przeglądarkę tam, gdzie jest to potrzebne, aż do ponownego załadowania pamięci podręcznej ze zmienionymi parametrami i prawidłową lokalizacją źródła adresu URL.

Uwagi dotyczące SEO

Jeśli zasób w dużym stopniu zależy od optymalizacji SEO, prawidłowo skonfigurowana sekwencja przekierowań naprawdę pomaga webmasterom w rozwiązywaniu problemów związanych z SEO i prowadzeniu analizatorów SERP tam, gdzie mogą znaleźć przeniesioną treść. Zasadniczo pomaga utrzymać ranking linków i SEO w przypadku relokacji, konserwacji lub restrukturyzacji zasobu.

Niezbędne jest jednak monitorowanie znalezionego kodu stanu 302 w przypadkach, gdy jest on używany jako rozwiązanie tymczasowe. Ustawienia te należy usunąć natychmiast po powrocie treści do pierwotnej lokalizacji, aby usługa analizowania wyszukiwania nie szukała jej gdzie indziej zamiast w jej prawdziwej lokalizacji.

Dlaczego webmasterzy używają kodów przekierowań 3xx

Zachowanie wartości SEO

Jak już wspomniano, webmasterzy wykorzystują kody 3XX, takie jak kod stanu 301, aby mieć pewność, że parsery wyszukiwarek podążają za właściwym źródłem pomimo zmiany jego początkowej lokalizacji. A gdy jest to tylko tymczasowe, utrzymuje bieżący status SEO i pozycję zasobu w rankingu SERP, zanim zostanie on przywrócony do pierwszej lokalizacji. Kiedy jednak relokacja lub restrukturyzacja nie mają charakteru tymczasowego, użycie kodu statusu 302 oznacza coś więcej, ponieważ służy on innemu celowi, biorąc pod uwagę fakt, że źródło jest przeniesione na stałe.

Przede wszystkim 302 służy jako początkowy przewodnik dla robotów wyszukiwania, które określają ranking zasobów sieciowych na podstawie stanu, wydajności i innych parametrów. Kiedy jednak parsery SERP zobaczą kod stanu 302 zamiast 304 OK, postępują zgodnie z sekwencją przekierowania i zaznaczają nową lokalizację jako stałą. Inicjuje to przeniesienie wartości rankingowej w rankingach SERP ze starego adresu URL do nowego nagłówka, w zasadzie kończąc relokację w celu optymalizacji SEO.

Poprawa komfortu użytkownika

Z punktu widzenia webmastera wszystkie sekwencje przekierowań i towarzyszące im teksty mają na celu zautomatyzowanie niemal wszelkich zmian w strukturze lub lokalizacji źródła. Mówiąc najprościej, używa się go za każdym razem, gdy coś się zmieni na stronie – od przejścia na inny serwer przed jego powrotem z konserwacji, aż do całkowitego przeniesienia zasobu w inne miejsce niż bieżący serwer ze względu na zmianę hostingu. 

Tworzy niemal bezproblemową strukturę dla użytkowników’ przeglądarki mogły bez problemu przejść do nowego miejsca, aż do ponownego buforowania danych z nowego źródła. I dlatego użytkownicy prawie nigdy tego nie widzą — sekwencje przekierowań muszą działać i nie pojawiać się, chyba że występują problemy z wydajnością po stronie oprogramowania lub sprzętu.

Zarządzanie zmianami adresów URL

Kolejnym ważnym przypadkiem wykorzystania sekwencji przekierowań jest użycie ich dla całkowitej wygody użytkownika — aby uniknąć tworzenia uszkodzonych łączy podczas przenoszenia lub konieczności konserwacji w przypadku korzystania z serwera zapasowego w celu utrzymania działania źródła przez pewien czas. Zasadniczo użytkownicy nawet nie zauważą żadnych zmian, dopóki nie zostaną one zainicjowane w wydanej wersji zasobu po zakończeniu przenoszenia lub konserwacji. 

To bardzo praktyczne narzędzie do rozwiązywania wielu problemów, takich jak przestoje konserwacyjne, które mogą okazać się istotne dla sklepów internetowych i innych platform często używanych przez użytkowników. Ponieważ wykorzystując sekwencje przekierowań, webmasterzy wspomnianych platform będą mogli stworzyć ciągłość linków dla użytkowników bez uciekania się do jakichkolwiek dodatkowych środków.

Wniosek

Biorąc pod uwagę wszystko, grupa 3XX SMS-ów o statusie HTTP z kodami to zjawisko rzadko spotykane przez użytkowników w przypadku problemów z odwiedzanymi zasobami, ale jednocześnie są to bardzo przydatne narzędzia dla webmasterów, którzy chcą zachować strona internetowa sprawna w przypadku jej przenoszenia, konserwacji lub restrukturyzacji. 

Ta grupa kodów, jeśli jest prawidłowo skonfigurowana, pomoże w utrzymaniu doświadczenia użytkownika, a także w utrzymaniu rankingów SEO zasobu na tym samym poziomie, co przed rozpoczęciem powyższych procedur. I chociaż użytkownicy nawet nie zobaczą tych tekstów, analizatory SERP z pewnością je zauważą i wezmą je pod uwagę, zwłaszcza gdy zasób zostanie trwale przeniesiony gdzie indziej z początkowego serwera.

Często zadawane pytania

Co to jest kod stanu 304?

Ten kod tekstowy stanu oznacza właściwie to, co mówi — nic w źródle nie zostało w żaden sposób zmienione, ale mogą wystąpić błędy w rozpoznawaniu, dlatego zapytanie użytkownika powinno zostać ponownie załadowane i ponownie wysłane do źródła. 

Co to jest kod stanu 302?

Ten tekst statusu oznacza, że wyszukiwanie żądanych danych zakończyło się pomyślnie, ale zostały one znalezione gdzie indziej niż w początkowej lokalizacji i zostaną zwrócone po zakończeniu okresu tymczasowej relokacji. Zwykle rozwiązuje się to poprzez ponowne załadowanie strony lub zasobu.


O autorze

Artem Prysyazhnuk
CEO i założyciel HostTracker LTD. Jest zapalonym przedsiębiorcą z silnym zapleczem technicznym w języku F#. Artem pracuje w branży programistycznej od ponad 20 lat.
Loading...