Zaawansowane narzędzie do wyszukiwania domen WHOIS

WHOIS to powszechnie używane narzędzie przeznaczone do znajdowania wszystkich wymaganych informacji związanych z domeną o określonej witrynie. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które pomaga w znalezieniu krytycznych informacji o domenie (data rejestracj

Podstawowe informacje WHOIS

WHOIS jest wymagany do pracy z domenami i całym Internetem. Jest to główna usługa sprawdzania informacji o domenie ze strony internetowej. Na przykład, jeśli chcesz poznać dostępność nazwy domeny, wyszukiwanie domeny WHOIS poinformuje Cię, czy domena jest dostępna, czy nie. A jeśli tak, dzięki funkcji wyszukiwania właściciela witryny WHOIS będziesz w stanie znaleźć jego właściciela nawet po wygaśnięciu domeny. Mówiąc najprościej, jest to podstawowe narzędzie, z którego należy korzystać podczas procesu tworzenia strony internetowej.

Ponadto podczas rejestracji nazwy domeny Internet Corporation for Assigned Names and Numbers lub ICANN wymaga od rejestratora nazwy domeny przesłać swoje dane kontaktowe do bazy danych rejestru WHOIS. Gdy Twój rekord pojawi się w internetowym katalogu WHOIS domeny, będzie on publicznie dostępny dla każdego, kto zdecyduje się przeszukiwać nazwy domen za pomocą narzędzi WHOIS domen.

Serwery wyszukiwania witryn internetowych WHOIS współpracują z rozproszonymi i scentralizowanymi modelami baz danych. Scentralizowany serwer zawiera kompletne informacje i udziela pełnych odpowiedzi na zapytanie, podczas gdy rozproszony przekierowuje użytkownika do rejestratora. Czasem dzieje się to automatycznie, czasem ręcznie. A ta usługa wyszukiwania prawie natychmiast odpowie pełnym raportem o stanie WHOIS.

Informacje o domenie WHOIS

W skrócie, WHOIS to protokół sieciowy oparty na protokole TCP. Obecnie WHOIS służy do uzyskiwania szczegółowych informacji o nazwie domeny. Pierwotnym celem systemu WHOIS było umożliwienie administratorom systemu wyszukiwania informacji o innych adresach IP lub danych osobowych administratorów nazw domen.

Informacje dostarczane przez odpowiedź wyszukiwania witryny WHOIS zawierają wiele przydatnych nazw , w tym zarówno nazwę serwera, nazwę WHOIS rejestratora domen, jak i adres rejestru z numerem telefonu. W bazie WHOIS można poznać datę rejestracji i jej zakończenie, a także rejestratora, u którego domena została zarejestrowana. Usługa WHOIS pokazuje między innymi informacje o adresie IP.

Narzędzie usługi HostTracker WHOIS do sprawdzania właściciela domeny WHOIS i wszystkich innych wyszukiwań domen. Informacje WHOIS dostarczają danych o jej rejestratorze, dostępności, aktualnym właściciel i tyle. Dzięki polityce ujawniania danych WHOIS będziesz mógł łatwo znaleźć wszystko na temat adresu IP lub strony internetowej. Dane kontaktowe bieżącej domeny mogą być nieprawidłowe, ponieważ rejestr nie może ich edytować do momentu odnowienia domeny.

FAQ

Biorąc pod uwagę powyższe, WHOIS jest łatwo zrozumiałą rzeczą . Ale zwykle wszystkie informacje na ten temat wydają się nieco skomplikowane dla nowicjusza, dlatego ważne jest, aby podsumować wszystko prostymi słowami.

Co to jest WHOIS?

WHOIS to protokół oparty na protokole TCP zaprojektowany do żądania wszystkich danych o domenach i adresach IP, ich statusie, dacie wygaśnięcia i ich właścicielach. Współpracuje ze światowymi bazami danych ICANN, które zawierają wszystkie wyżej wymienione dane.

Jak działa WHOIS?

WHOIS to narzędzie do przeszukiwania baz danych, które skanuje bazy danych domen i sprawdza stan poszczególnych nazw domen, odpowiedź wyszukiwania WHOIS dostarcza użytkownikowi wszystkich informacji związanych z domeną .

Jak korzystać z WHOIS?

Aby korzystać z WHOIS, musisz uruchomić polecenie „whois” w terminalu lub w wierszu polecenia. Alternatywnie możesz odwiedzić powiązane witryny wyszukiwania, takie jak usługa IANA WHOIS.

Co to jest baza danych WHOIS?

Baza danych WHOIS to baza danych, która zawiera wszystkie informacje o rejestracji i rejestratorach dostarczone przez ICANN oddziału w określonym regionie.

Co to jest wyszukiwanie WHOIS?

Wyszukiwanie WHOIS to łatwe w użyciu polecenie inicjujące dostęp do baz danych WHOIS. Użytkownicy mogą używać tego polecenia nawet za pośrednictwem podstawowych aplikacji Terminal lub Command Prompt, które są zawarte w każdym systemie operacyjnym. Lub można go zainicjować za pośrednictwem usług online.

Loading...