Database monitoring

alle voorwaarden | bloggen | FAQ

Databasebewakingsfunctie maakt het mogelijk om tijdens elke controle een query uit te voeren en op de juiste manier op het resultaat te reageren. Het is ook mogelijk om alleen de mogelijkheid om verbinding te maken met DB te controleren - door het queryveld te negeren. Om de monitoring in te stellen, vult u de verbindingsgegevens in: DB-serveradres, poort, databasenaam, login en wachtwoord van een gebruiker voor verbinding. We raden ten zeerste aan om de nieuwe gebruiker met beperkte rechten aan te maken. Vergeet echter niet om hem voldoende rechten te geven voor het uitvoeren van de veronderstelde acties. Het is ook nodig om HostTracker-serveradressen toe te voegen aan de whitelists op de firewall of andere blokkerende software om de toegang toe te staan. De adressen zijn permanent en staan ​​vermeld op hetzelfde formulier.

Create ContentCheck Task

Er kan een willekeurige query zijn - SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, uitvoering van opgeslagen procedures (zoals planner), resultatenvergelijking, logische operaties. De enige beperking is de uitvoeringstijd - deze mag niet langer dan 30 seconden duren. Anders wordt de time-outfout gerapporteerd.

Het wordt aanbevolen om de query's te maken die de benodigde waarde weergeven in de eerste rij van de eerste kolom. Dit resultaat kan worden geanalyseerd. Voor UPDATE-, INSERT- en DELETE-query's wordt het aantal getroffen rijen geanalyseerd. Er zijn verschillende manieren om de resulterende waarde te analyseren door vergelijking met een specifieke voorinstelling - gelijk/niet gelijk/hoger/lager/binnen bereik. Als niet aan de voorwaarde is voldaan, geen verbinding met DB, time-out query - de fout wordt gerapporteerd.

Create ContentCheck Task

Loading...