Monitorování databáze

všechny termíny | Blog | FAQ

Funkce monitorování databáze umožňuje při každé kontrole spustit dotaz a na výsledek vhodným způsobem reagovat. Také je možné kontrolovat pouze možnost připojení k DB - ignorováním pole dotazu. Pro nastavení monitorování vyplňte údaje o připojení: Pro připojení vyplňte údaje o připojení: adresu serveru DB, port, název databáze, přihlašovací jméno a heslo uživatele. Důrazně doporučujeme vytvořit nového uživatele s omezenými právy. Nezapomeňte mu však poskytnout dostatečná práva pro provádění předpokládaných akcí. Je také nutné přidat adresy serverů HostTracker na whitelisty ve firewallu nebo jiném blokujícím softwaru, aby byl povolen přístup. Tyto adresy jsou trvalé a jsou uvedeny ve stejném formuláři.

Create ContentCheck Task

Může se jednat o libovolné dotazy - SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, provádění uložených procedur (jako plánovač), porovnávání výsledků, logické operace. Jediným omezením je doba provádění - neměla by trvat déle než 30 sekund. V opačném případě bude hlášena chyba timeout.

Doporučujeme vytvářet dotazy, které zobrazují potřebnou hodnotu v prvním řádku prvního sloupce. Tento výsledek lze analyzovat. U dotazů UPDATE, INSERT, DELETE se analyzuje počet ovlivněných řádků. Existují různé způsoby, jak analyzovat výslednou hodnotu porovnáním s určitou předvolbou - rovná se/nerovná se/vyšší/nižší v rozsahu. V případě, že podmínka není splněna, není spojení s DB, timeout dotazu - je hlášena chyba.

Create ContentCheck Task

Loading...