Databasebewaking met HostTracker

Gepubliceerd: Artem Prysyazhnuk 2017-09-03 alle artikelen | Woordenlijst | FAQ

We’re happy to introduce our newest monitoring feature - Database Check – that is easy to use, crystal-clear to understand and designed to get you through your website ‘critical hours’ as smoothly as possible.

Er is een overvloed aan verschillende verzameldiensten voor het verzamelen en analyseren van prestatie-informatie, van bijvoorbeeld het aantal bezoekers, schijfgebruik tot de duur van een databasesessie en geografische verdeling van het publiek dat de website bezoekt. In de echte wereld komt het vaak voor dat twee of meer van deze statistieken samen worden gepresenteerd. Hoe dan ook, het probleem is dat u deze cijfers niet alleen moet beoordelen, maar ook op de een of andere manier moet onderzoeken en vergelijken.

Dat alles maakte dat het HostTracker-team uiteindelijk een Database Check &ndash ontwikkelde; een perfect hulpmiddel voor diepgaande databasecontrole en het succesvol oplossen van problemen met databaseprestaties.

Concepten voor taakconfiguratie

In het algemeen duurt het instellen van een nieuwe Databasecontrole niet lang. Zodra deze is ingeschakeld, krijgt u de kans om de controle aan te passen aan uw algemene strategie. Laten we nu eens kijken naar enkele van de beschikbare opties om beter te begrijpen hoe ze effectief kunnen worden toegepast.

Vooreerst heeft deze functie een optie om elke keer dat u de controle uitvoert een specifieke databasequery op te nemen, terwijl u toch de mogelijkheid hebt om de verwerkingsgegevens te beheren. Als u geen query wilt opgeven – zal de dienst de mogelijkheid om verbinding te maken met de database verifiëren. Bovendien ondersteunt de Database Check tool een uitgestelde uitvoeringsoptie, waarmee u het punt van query declaratie kunt specificeren en de resultaten ervan kunt volgen.

Daarnaast kunt u elke opdracht - van een eenvoudige Select-instructie tot een meer complexe procedure, - gebruiken als database query. Het opgegeven verzoek moet echter in 30 seconden of minder worden uitgevoerd, anders wordt een foutmelding gegenereerd. U’krijgt dan de foutmelding 408 Request Timeout of een gerelateerde foutmelding.

Let op: Bij het inschakelen van een nieuwe DB-bewakingscontrole moet u met een paar dingen rekening houden. Gebruik een SQL-instructie die een enkele waarde teruggeeft. Bovendien moet deze waarde worden teruggegeven in de eerste kolom van de eerste rij. Deze stap is essentieel voor verdere prestatieanalyse van het bewaakte systeem.  

Als u een DML-commando als statement gebruikt, krijgt u ook het totale aantal rijen dat wordt beïnvloed.

Het volgende voorbeeld toont de grafische interpretatie van de resultaten van het uitvoeren van een DELETE statement, volgens de opgegeven voorwaarde:

Voor de goede orde: de verzamelde resultaten worden niet alleen weergegeven in een real-time grafiek, maar ook opgeslagen voor latere analyse. Bovendien kan een dergelijke oplossing echt helpen om waardevolle inzichten te krijgen in hoe u de prestaties van uw database kunt optimaliseren.

In dit stadium kunt u bovendien het type selectiecriteria opgeven. U kunt kiezen uit nee, gelijk/niet gelijk, groter/minder dan, binnen/buiten bereik.

Als het systeem een afwijking in de records vindt van de verwachte resultaten, ontvangt u een melding. U kunt zelf bepalen voor welke gebeurtenissen en op welke manier u een melding wilt ontvangen (Skype, Viber, Telegram, Slack, enz.).

Eerste stappen bij het starten van succesvolle probleemoplossing

Dit voorbeeld laat zien hoe u een controle kunt maken om zowel de groei van alle databaselog- en gegevensbestanden bij te houden als waarschuwingen te krijgen wanneer de kritieke databasegrootte wordt bereikt. Dit houdt in dat het volgende voorbeeld informatie bevat over de grootte van het gegevens-/logbestand, de totale gebruikte ruimte, details over de vrije ruimte, enz. Dus wat u moet doen:

  1. Maak een nieuwe query die weergeeft hoeveel vrije ruimte u hebt in uw tablespace.

        SELECT
         convert(DECIMAL(12,2),round(sysfile.size/128.000,2)) AS 'FileSize/mb'
        , convert(DECIMAL(12,2),round(fileproperty(sysfile.name,'SpaceUsed')/128.000,2))
         AS 'Used/mb'
         convert(DECIMAL(12,2),round((sysfile.size-fileproperty(sysfile.name,'SpaceUsed'))/128.000,2))
       AS  Free/mb'
       , filegroup.groupname AS 'File-group'
        , sysfile.[naam],sysfile.[bestandsnaam]
        FROM dbo.sysfiles sysfile (NOLOCK)
        inner join dbo.sysfilegroups filegroup (NOLOCK) ON filegroup.groupid =
        sysfile.groupid
       UNION ALL 
        SELECT
         convert(DECIMAL(12,2),round(sysfile.size/128.000,2)) AS 'FileSize/mb'
        , convert(DECIMAL(12,2),round(fileproperty(sysfile.name,'SpaceUsed')/128.000,2))
         AS 'Used/mb'
        , convert(DECIMAL(12,2),round((sysfile.size-fileproperty(sysfile.name,'SpaceUsed'))/128.000,2))
      AS 'Free/mb'
       , (CASE WHEN sysfile.groupid = 0 THEN 'Log' END) AS 'File-group'
       , sysfile.[naam],sysfile.[bestandsnaam]
        FROM dbo.sysfiles sysfile (NOLOCK) WHERE groupid = 0
        ORDER BY [File-group],sysfile.[name]        

    

     2.  Na uitvoering zou u de volgende resultaten moeten krijgen:

    3.  Voeg een selectievoorwaarde toe:

  • Query resultaat - selecteer "waarde in de eerste kolom van de eerste rij (voornamelijk voor SELECT)".
  • Resultaatverificatie - kies "minder dan" en voeg "1000"  toe als maximumwaarde.

Tot slot krijgt u het volgende resultaat als alle voorgaande stappen met succes zijn doorlopen: als het logbestand groter is dan 1 GB, krijgt u een melding.

Bedenk dat alle informatie over de geschiedenis van de gegevensverzameling wordt opgeslagen en altijd kan worden bekeken. Het betekent dat u gemakkelijk de oorzaak van dit of dat probleem kunt achterhalen, bijvoorbeeld de reden van de snelle groei van de tablespace.

Een nieuwe taak voor databasemonitoring toevoegen

Om een nieuwe Databasecontrole te activeren hebt u het volgende nodig:

     1.  Vul de volgende velden in:

  • Server – vul uw servernaam in;

  • Port -  voeg uw poortnummer toe;

  • Database  voeg uw databasenaam toe;

  • User ID- voer de loginnaam in waaronder de controle moet worden uitgevoerd;

  • Wachtwoord – voeg het wachtwoord toe dat overeenkomt met uw login.

Alleen voor deze taak wordt aanbevolen een nieuwe gebruikersaccount met beperkte rechten aan te maken.

      2.  Geef toegang tot uw database. Voeg hiervoor de IP-adressen van de HostTracker agents toe aan een Firewall Whitelist en uw serverlijst.

Let op, de IP-adressen van onze agents zijn permanent.

      3.  Klik op Opslaan als u klaar bent.

Als u vragen heeft over deze functie, nou, stuur ons dan een bericht. Wij’staan altijd klaar om te helpen!

Labels: guide

Over de auteur

Artem Prysjazhnuk
CEO en oprichter van HostTracker LTD. Hij is een gepassioneerde ondernemer met een sterke technische achtergrond in F#. Artem werkt al meer dan 20 jaar in de softwareontwikkelingsindustrie.
Loading...