Website

alle Begriffe | Bloggen | FAQ

Webové stránky jsou jediným zdrojem informací na internetu. Obvykle se realizuje prostřednictvím souboru webových stránek věnovaných nějakému konkrétnímu tématu. Stránky jsou napsány ve speciálních značkovacích jazycích a mohou obsahovat různé typy dat - aplikace, audio a video soubory, obrázky atd. Stránky jsou hostováno na hardwarovém serveru a lze je nalézt na internetu pod jedinečným názvem díky DNS. Přístup na webové stránky obvykle zajišťovaný protokolem HTTP (hyper text transfer protocol) nebo jeho zabezpečenou verzí - HTTPS. Tento protokol poskytuje možnost doručovat informace ze serveru klientovi, který si stránky obvykle prohlíží pomocí speciální aplikace zvané browser.

Loading...