Skonfiguruj Clourflare User-Agent

wszystkie warunki | Blog | Często zadawane pytania

Usługa Cloudflare jest często używana do ochrony strony internetowej przed atakami DDOS. Gdy ochrona jest włączona, usługa Cloudflare filtruje żądania do zasobu, w tym przy użyciu własnych statystyk i różnych heurystyk. Może to spowodować, że żądania od niektórych agentów Host-Tracker będą blokowane przez usługę Cloudflare. Jednym z rozwiązań tego problemu jest skonfigurowanie białej listy w Clourflare, poniżej znajduje się instrukcja jak to zrobić:

1. Zaloguj się na konto Cloudflare

2. wybrać WAF

3. Dodaj nową regułę

Usługa Host-Tracker używa ciągu zawierającego http://www.host-tracker.com jako User Agent. Można jednak ustawić dowolny ciąg znaków jako User Agent dla sprawdzania typu http, w takim przypadku należy go dodać do reguły.

4. Skonfiguruj regułę

Loading...