Wyjaśnienie grupy kodu stanu sieci 2xx

Opublikowany: Alex Shashenko 2023-11-27 wszystkie artykuły | Słowniczek | Często zadawane pytania

W sumie istnieje pięć grup stanu witryn — 1xx, 2xx, 3xx, 4xx i 5xx. Natomiast grupa zakodowanych wiadomości 2xx dotyczy pomyślnego zakończenia operacji żądanej przez klienta (użytkownika). Dlatego każdy komunikat o statusie w tej grupie reprezentuje status ukończenia, dodatkowe wymagania dotyczące ukończenia lub różne problemy w ukończeniu. Zasadniczo każde zrealizowane zapytanie klienta kończy się jedną z odpowiedzi z tej grupy, jeśli serwer działa zgodnie z oczekiwaniami.

Począwszy od kodu odpowiedzi 200, każda liczba w kategorii określa okoliczności, w jakich zapytanie klienta zostało zakończone po przejęciu i przejściu przez wszystkie niezbędne procedury na hoście. Jednak wyjaśnienia zawarte w zakodowanych komunikatach reakcji mogą się różnić w zależności od konkretnych sytuacji i okoliczności. Na początek kod stanu 200 informuje webmasterów, że na żądanie klienta dosłownie wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami i nic więcej. 

Podążając za tą logiką, 201 jest odpowiedzią na utworzenie nowej instancji internetowej na hoście. Oraz kod 204 lub „Brak treści” powiadamia o tym, że operacja dotarła do hosta, została przejęta i zakończona, ale zasób nie ma na co reagować. Biorąc to pod uwagę, istotne jest poznanie różnych reakcji w grupie 2xx, aby dowiedzieć się, za co one odpowiadają.

Kod stanu 200 OK

Kod stanu 200 OK

Zasadniczo odpowiedź, mimo że zawiera tylko dwa listy wyjaśniające, już definiuje i wyjaśnia wszystko, co każdy powinien wiedzieć. Dosłownie stwierdza, że każda sekwencja działa dosłownie zgodnie z książką; zapytanie zostało odebrane, wszystkie kroki zostały zakończone zgodnie z procedurą, a w odpowiedzi przesłano wszystkie niezbędne dane. Strona klienta otrzymuje kod stanu 200 we wszystkich okolicznościach i przypadkach, w których witryna internetowa lub inna instancja internetowa natychmiast ładuje się i wyświetla niezbędne dane zgodnie z działaniami podjętymi przez użytkownika.

W uproszczeniu kod stanu 200 zasadniczo określa okoliczności, w których wszystko poszło tak, jak powinno. Zapytanie przeszło wszystkie niezbędne kroki do zakończenia - zostało wykonane, dotarło do celu, zostało pozyskane, zrozumiane i zakończone bez żadnych możliwych problemów i błędów. W każdym innym możliwym przypadku webmaster nie otrzyma w logach kodu odpowiedzi 200 – na początkowe zapytanie będzie inna odpowiedź.

Reakcje zasobów internetowych za pośrednictwem zakodowanych wiadomości mogą pochodzić z grupy 2xx lub innej, w zależności od wydajności, oprogramowania, sprzętu, stanu sieci i innych okoliczności. Co więcej, większość użytkowników zwykle nie widzi komunikatu „OK”. i jest to widoczne tylko wtedy, gdy webmaster próbuje coś zdiagnozować, wykonując operację bez próby uzyskania dostępu do rzeczywistych danych.

Kod stanu 201 — „Utworzono”

Kod stanu 201 - 'Utworzono'

Ta zakodowana wiadomość jest wysyłana przez hosta tylko w sytuacjach, gdy strona klienta jest podłączona do sieci za pośrednictwem serwera proxy i próbuje w podobny sposób wysłać zapytanie do hosta. Określa również, że dane zostały zmienione w wyniku użycia wspomnianego serwera proxy i nie będą uznawane za wiarygodne w sekwencji synchronizacji klient-host. Mówiąc najprościej, kod stanu 203 pojawia się, gdy serwer proxy w jakiś sposób modyfikuje pomyślną odpowiedź ze względu na swoją konfigurację i zmienia jej ogólną integralność i ważność.

Zwykle kod odpowiedzi 203 ma najwyższy stopień ważności dla zamówionego działania instancji internetowej. Ponieważ strona hosta uznała za konieczne powiadomienie oprogramowania po stronie klienta o zmianach w wewnętrznej strukturze żądanych danych. Określa to, że dane te nie powinny być buforowane. Ważne jest, aby unikać niezgodności danych w pamięci podręcznej. W takich okolicznościach buforowane części źródła muszą zostać odnowione po usunięciu serwera proxy z konfiguracji. 

Kod stanu 204 – ‘Brak treści’

Kod stanu 204 - 'Brak treści'

Jest to w zasadzie odpowiedź na prawidłowe działanie hosta bez żadnych danych do pokazania lub dodania. Obecnie kod odpowiedzi 204 często pojawia się podczas pracy z różnymi interfejsami edycyjnymi - na przykład edytorami tekstu. A gdy pojawi się w logach, to znaczy, że dane nie zostały zmodyfikowane podczas interakcji, dlatego hosting nie ma już nic do dodania do aktualnych danych. 

Zasadniczo kod stanu 204 to metoda wykorzystywana przez hosta do powiadamiania klienta o niezmiennym stanie informacji, które obsługuje po zapytaniu. Jest to powszechnie używany sposób powiadamiania o wysłaniu, pobraniu i pobraniu informacji, zakończeniu zapytania, wszystko działa normalnie, ale nic w bieżących danych nie zostało oznaczone przez klienta jako potencjalnie zmienione.

Kod stanu 204 brak użycia treści

Kod stanu 204 brak użycia treści

Zwykle komunikat 204 „Brak treści” Komunikat jest używany podczas potwierdzania żądania zapisu ze strony klienta uzyskującego dostęp do interfejsu edycji. Na przykład, gdy użytkownik korzysta z Dokumentów Google i próbuje automatycznie zapisać dokument, klient (przeglądarka użytkownika) otrzymuje 204 komunikat o powrocie do żądań automatycznego zapisywania, gdy klient nic w dokumencie nie zmienił.

Jest także szeroko stosowany jako reakcja zasobów w zautomatyzowanych systemach pracujących z funkcją przesyłania danych. I działa to w zasadzie tak samo, jak opisano powyżej, chociaż komunikat z numerem 204 pojawia się, gdy po stronie odbiorcy nie uległy zmianie żadne dane.

Kod stanu 205 — ‘Resetuj zawartość’

Kod stanu 205 - 'Zresetuj zawartość'

Ta odpowiedź od hosta internetowego powiadamia, że zasób zakończył obsługę zapytania użytkownika, a po zakończeniu stan instancji internetowej musi zostać zresetowany przez hosta. Zwykle kod statusu 205 pojawia się, gdy na początek instancja internetowa z formularzem lub dokumentem jest odświeżana przez stronę klienta pod warunkiem przywrócenia niezmienionej iteracji. Zawiadamia, że powyższy formularz zostanie odnowiony i przywrócony do niezmienionej wersji.

Zasadniczo kod odpowiedzi 205 jest wysyłany przez hosta za każdym razem, gdy instancja internetowa została skonfigurowana tak, aby resetowała się po zapytaniu o odświeżenie. Innym sposobem zobaczenia tego powiadomienia z serwera jest zdefiniowanie przez jego konfigurację warunku resetowania instancji po przesłaniu danych, które zostały wypełnione, na przykład w formularzu lub dokumencie.

Kod stanu 206 – „Częściowa treść”

Kod stanu 206 - 'Częściowa zawartość'

To zakodowany komunikat, który zwykle pojawia się, gdy klient pobiera dane z hosta w odpowiedzi na żądanie zakresu. Kod statusu 206 powiadamia o sytuacjach, gdy  po zaakceptowaniu zapytania użytkownik pozyska tylko część żądanych danych. I oczywiście określa sytuacje, w których host może obsłużyć tylko jedną część zakresu i jest w stanie wysłać ją po zakończeniu zadania. Podczas pobierania może pojawić się kilka komunikatów z kodem odpowiedzi 206, zasadniczo informujących, że wszystko działa zgodnie z przeznaczeniem.

Z technicznego punktu widzenia istnieją trzy typy komunikatów 206, w zależności od ustawień – Pojedyncza część, Wiele części i Części łączone. Reprezentują one transfer pojedynczej części danych, równoczesny transfer kilku części lub transfer połączonego stosu danych ze względu na podobne warunki sąsiadujących ze sobą zapytań w kolejce.

Kod stanu 207 — ‘Wiele statusów’

Kod stanu 207 - 'Multi-Status'

To jest nieobsługiwany numer wiadomości dla protokołu HTTP, ale zwracany jest błąd w przypadku protokołu SNMP. Kod stanu 222 to wiadomość dla webmasterów z komunikatem „Nie ma takiego obiektu”; komunikat jako odpowiedź na zapytanie i nie jest łatwo go naprawić, ponieważ identyfikator obiektu lub OID różni się w zależności od dostawcy sprzętu. 

Zasadniczo kod odpowiedzi 222 stwierdza, że na hoście nie znaleziono żadnego obiektu o identyfikatorze podanym w zapytaniu webmastera, dlatego operacja nie mogła zostać ukończona i host zwrócił się z błędem. Aby zapytanie zakończyło się sukcesem, webmaster powinien dwukrotnie sprawdzić identyfikator obiektu, aby upewnić się, że wszystko zostało wykonane poprawnie.

Kod stanu 223

Status code 223

Nieobsługiwana odpowiedź dla HTTP i nie można jej zobaczyć podczas pracy ze stroną internetową. Jest to jednak bardzo ważny błąd dla webmasterów pracujących z protokołem SNMP i serwerami pocztowymi. I jest to alternatywa dla przestoju hosta, bo stwierdza, że sprzęt jest niedostępny.

Zasadniczo kod stanu SNMP 223 lub błąd 223 jest odpowiedzią powiązanego oprogramowania, które definiuje, że nie można nawiązać połączenia z hostem z powodu nie znalezienia wyznaczonych instancji sprzętu. I oczywiście żadna treść nie jest również oznaczana jako nieznaleziona. Innymi słowy, host jest niedostępny, dlatego webmaster widzi kod odpowiedzi 223 poprzez oprogramowanie monitorujące lub podczas próby uzyskania dostępu do hosta.

Kod stanu 225

Status code 225

Ten numer nie jest obsługiwany przez protokół HTTP. Jednak zakodowane powiadomienie z tym konkretnym numerem jest wewnętrzną reakcją hostów FTP. Określa także okoliczności, w których połączenie klient-host jest otwarte i stabilne, ale w danej chwili nic między nimi nie jest przesyłane. Zasadniczo „połączenie zostało nawiązane, ale bez przesyłania danych” – tak można dosłownie wytłumaczyć ten komunikat.

Kod stanu 225 informuje, że po żadnej ze stron nie występuje żaden problem i wszystko jest gotowe do przesłania lub pobrania danych odpowiednio po stronie hosta lub po stronie klienta. Dlatego kod odpowiedzi 225 dla protokołu FTP oznacza prawie to samo, co 200 oznacza „OK” dla protokołu HTTP. Widząc tę wiadomość, użytkownik może bez żadnych problemów rozpocząć zarządzanie danymi na hoście plików, a następnie uzyska inne zakodowane wiadomości.

Kod stanu 227

Status code 227

Ta reakcja, nieobsługiwana przez HTTP, jest związana z wiadomościami FTP i zasadniczo oznacza, że host znajduje się w trybie pasywnym i jest gotowy do nawiązania połączenia sieciowego z klientem. Ten kod stanu 227 zawiera również dodatkowe informacje i zestaw określonych parametrów – port i adres IP, którego nasłuchuje host.

Wartości te są bardzo ważne, ponieważ kod odpowiedzi 227 dosłownie zawiera informacje niezbędne oprogramowaniu po stronie klienta do nawiązania połączenia z hostem. I pojawia się tylko wtedy, gdy oprogramowanie po stronie klienta jest w stanie wystarczająco przeanalizować wyżej wymienione wartości danych i je przetworzyć - h1 do h4 dla nasłuchiwanych adresów IP i h1 do h2 dla nasłuchiwanych portów.

Kod stanu 228

Status code 228

Ta odpowiedź jest w zasadzie alternatywą FTP dla kodu HTTP 408 „Przekroczono limit czasu żądania”. Nie ma obsługiwanej wiadomości o takim numerze dla HTTP, a wiadomość związana z FTP ma swoją specyfikę. W skrócie, komunikat o kodzie stanu 228 mówi „Wchodzenie w długi tryb pasywny” i oznacza dosłownie to, co mówi – połączenie zostało nawiązane, wszystko działa normalnie, ale sekwencja operacji nie została odebrana ze względu na długie przetwarzanie przez zasób.

Zwykle ten komunikat pojawia się, gdy coś jest nie tak z konfiguracją. Jest to albo zła konfiguracja zakresu portów pasywnych po stronie hosta plików, albo źle skonfigurowana zapora sieciowa po stronie klienta. Obydwa mogą uniemożliwić prawidłowy transfer danych i spowodować pojawienie się kodu odpowiedzi 228.

FAQ

Co to jest kod stanu 204 To jest odpowiedź na przypadki, gdy użytkownik próbował coś edytować, zwykle dokumenty, ale nadal nie wprowadził żadnych zmian. Dlatego host dosłownie nie ma nic do odesłania jako aktualizacji po działaniu klienta. Zwykle pojawia się podczas sekwencji automatycznego zapisywania ze względu na niezmieniony stan instancji (plik, tabela, dokument itd.).

Co to jest kod stanu 200
Jest to najbardziej podstawowa odpowiedź HTTP na zapytanie dowolnego użytkownika, gdy wszystko działa normalnie i bez żadnych problemów. Stwierdza, że host działa normalnie, a po zapytaniu została wykonana akcja po stronie klienta - została wysłana, pobrana i pobrana, a następnie host odesłał dane zwrotne.

Co to jest kod odpowiedzi 206
Z odpowiedzi tej wynika, że dane przeznaczone do pobrania przez urządzenie użytkownika zostały w celu przesłania pocięte na kilka niezależnych części. Po tej operacji po stronie serwera wszystkie wyznaczone części zostały umieszczone w kolejce do przesłania zgodnie ze zdefiniowaną kolejnością i zostaną przesłane do strony użytkownika zgodnie z tą kolejką.

Co to jest kod odpowiedzi 202
Ta odpowiedź stanowi alternatywę dla „OK” w przypadkach, gdy zapytanie klienta zostało oznaczone jako opóźnione lub kilka akcji czekało w kolejce do wykonania. Na początek najczęstszą sytuacją jest sytuacja, gdy klient próbuje załadować instancję internetową (stronę lub aplikację) pełną ciężkiej zawartości, której oczywiście nie można załadować jednocześnie. Zwykle po tej odpowiedzi następuje kolejna po zakończeniu.

Co to jest kod odpowiedzi 201
Ta zakodowana wiadomość pojawia się w sytuacjach, gdy na hoście została utworzona nowa instancja w odpowiedzi na zapytanie klienta. Innymi słowy, pojawia się, gdy użytkownik utworzył nową stronę internetową, wpis do bazy danych i tak dalej. Zasadniczo jest to alternatywa dla „OK” w przypadkach, gdy strona klienta wykonała „zapis” zamiast „odczyt” potrzebny do pojawienia się 200.

Tagi: usecase

O autorze

Oleksii Shashenko
Dyrektor ds. Komunikacji i Technologii HostTracker. Alex jest częścią zespołu od samego początku istnienia firmy. Jego praca koncentruje się na raportowaniu biznesowym, analizie statystyk baz danych oraz administracji systemami. Alex dba również o komunik
Loading...