What http 1xx status codes mean?

Opublikowany: Artem Prysyazhnuk 2023-11-01 wszystkie artykuły | Słowniczek | Często zadawane pytania

Wszystkie zasoby internetowe, jeśli są dostępne za pośrednictwem protokołu HTTP, wysyłają określony komunikat o stanie serwera, który informuje o jego bieżącym stanie i błędach wpływających na jego normalne działanie, jeśli takie występują. Są one podzielone na pięć list, które są oznaczone pierwszą cyfrą numeru. Każdy kod stanu 1xx znajduje się na liście komunikatów zawierających informacje informujące o bieżącym stanie operacji bez żadnych poważnych błędów. Czasami odpowiedzi 1xx zawierają szczegółowe informacje na temat powolnego ładowania lub problemów proceduralnych, a wszystkie takie wiadomości mają charakter tła i są niewidoczne dla strony klienta (użytkownika).

100 Kod stanu kontynuacji

Jeśli coś zrobisz i zobaczysz kod statusu 100, zwykle nie oznacza to nic poważnego - tak naprawdę oznacza opóźnienie przetwarzania i ma miejsce głównie w sytuacjach, gdy serwer jest mocno obciążony. Zasadniczo ten kod dotyczy faktu, że coś spowalnia normalne działanie i nastąpi spowolnienie ładowania po stronie klienta.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, kod stanu 100 lub ‘Kontynuuj’ odpowiedź informuje webmastera, że żądanie zostało pomyślnie dostarczone bez poważnych problemów, ale z zauważalnym spowolnieniem. Chociaż spowolnienie jest oczywiście mniejsze niż w przypadku pojawienia się komunikatu o przekroczeniu limitu czasu. A jeśli połączenie klient-serwer nie zostało zerwane i jest stabilne, zostanie to naprawione samoczynnie po kilku wielokrotnych próbach zawierających w sobie nagłówek oczekiwać.

Kod stanu kontynuacji 100

101 Kod stanu protokołów przełączania

Wiadomość z kodem stanu 101 jest dosłownie tym, co mówi — żądanie zostało zaakceptowane podczas przełączania protokołu i zostanie obsłużone po powtórzeniu. Ten komunikat powiadomienia jest rzadko spotykany przez użytkowników i nie zawiera niczego poważnego, ponieważ zwykle pojawia się po zaplanowanej aktualizacji protokołu HTTP na serwerze.

Jeśli mówimy o tym z technicznego punktu widzenia, kod odpowiedzi 101 informuje webmasterów, że dostarczenie żądania zostało pomyślnie zaakceptowane i zostało zaakceptowane, ale serwer wymagał aktualizacji w odpowiedzi na nie. Dlatego, aby kontynuować, potrzebne jest powtórzenie zawierające nagłówek sieciowy Aktualizacja. Zasadniczo w tak rzadkich przypadkach, gdy aktualizacja zakłóca niektóre żądania po stronie klienta, serwer generuje własne odpowiedzi zawierające ten sam nagłówek z powodu niezgodności aktualizacji protokołu.

101 Switching Protocols Status Code

102 Kod stanu przetwarzania

W rzeczywistości kod statusu 102 jest przeciwieństwem kodu 100. Zasadniczo powiadamia, że żądanie klienta faktycznie powoduje nadmierne obciążenie serwera, a tym samym powoduje spowolnienie i powolne ładowanie zawartości. Rzadko się pojawia, głównie wtedy, gdy dane i multimedia na serwerze są zbyt duże i powodują problemy.

Z technicznego punktu widzenia status http 102 pojawia się, gdy serwer potrzebuje 2000 milisekund (2 sekund) lub więcej, aby odpowiedzieć na działania użytkownika. Zasadniczo na granicy warunków powiadomienia o przekroczeniu limitu czasu. Ponadto większość przypadków tej sytuacji jest spowodowana żądaniem z nagłówkiem sieciowym Depth. Dlatego częściej spotyka się komunikat z kodem przekroczenia limitu czasu niż ten konkretny.

103 Kod statusu wczesnych wskazówek

Ten komunikat kodu pojawia się, gdy klient i serwer używają niedopasowanych parametrów do ładowania treści i ten pierwszy nie może zdecydować, jakie dane pobrać z drugiego. Kod odpowiedzi 103 został wprowadzony w 2017 roku jako sposób informowania webmasterów o problemach z wstępnym ładowaniem plików (nie mylić z buforowaniem).

Technicznie rzecz biorąc, kod stanu 103 jest wyświetlany, gdy wstępne ładowanie nie zostało poprawnie skonfigurowane przez webmastera, a końcowy wynik pobrany przez użytkownika w odpowiedzi nie jest zgodny z wynikiem zgodnym z wstępnie skonfigurowaną konfiguracją. Właściwie, jak mówi jego tekst, chodzi o tak zwane parametry sieciowe „wczesnych podpowiedzi”, które należy odpowiednio skonfigurować.

Wniosek

W czasach istnienia Internetu IETF wprowadził szeroką gamę kodów obejmujących wszystkie problemy związane z siecią dla użytkowników i webmasterów. Kody 1xx to te, które reprezentują drobne sytuacje, które nie wpływają poważnie na doświadczenie użytkownika. Zawsze możesz skonsultować się z bazami danych IETF na temat różnych kodów HTTP.

Często zadawane pytania

Co oznacza 100 Kontynuuj

Zasadniczo ta wiadomość informuje o dużym obciążeniu serwera, który powoduje spowolnienie przetwarzania. Innymi słowy, wszystko, co mówi, to to, że załadowanie żądanych danych zajmie trochę czasu, ale nie do momentu przekroczenia limitu czasu.
Co oznacza 101 protokołów przełączających

Rzadko występująca odpowiedź informująca, że serwer działa dokładnie tak, jak powinien, ale obecnie jest w trakcie konserwacji aktualizacji HTTP. Dlatego klient musi powtórzyć żądanie z nowszą wersją protokołu.
Co oznacza 102 Przetwarzanie

Ta odpowiedź informuje, że dane lub pliki są za duże i serwer potrzebuje więcej niż 2 sekundy na ładowanie. W zasadzie jest to alternatywa dla time-outu.
Co oznaczają 103 wczesne wskazówki

Komunikat pomocy dla webmasterów, który zasadniczo informuje, że należy naprawić i dostosować parametry wstępnego ładowania treści lub że niektóre pliki nie mają określonego znacznika wstępnego ładowania, mimo że są tam wymienione.

Tagi: usecase

O autorze

Artem Prysyazhnuk
CEO i założyciel HostTracker LTD. Jest zapalonym przedsiębiorcą z silnym zapleczem technicznym w języku F#. Artem pracuje w branży programistycznej od ponad 20 lat.
Loading...